Gå til hovedinnhold

Sømløs arbeidsflyt med Oppmålingsforretning Felt

 

Med Norkarts webapplikasjon Oppmålingsforretning Felt, har du med deg alt du trenger for å jobbe heldigitalt og sømløst i felten. Med full tilgang til kart og saksdokumenter kan du fullføre ditt arbeid med redigering av protokoll og innhenting av nødvendige signaturer før du kommer tilbake på kontoret.


– Jeg har jobbet digitalt med Norkart sin løsning for Oppmålingsforretning Felt helt siden 2014. Det er helt klart en langt mer effektiv måte å jobbe på enn tradisjonelt arbeid på papir, forteller Jan Ola Pedersen i Hamar kommune.
 

Pedersen var tidlig ute med å velge en heldigital løsning for sitt arbeid som avdelingsingeniør og landmåler i kommunen.
– Det blir en helt annen flyt i arbeidet når man jobber digitalt, og jeg sparer verdifull tid ved å ha ferdigstilt oppmålingsforretningen ute i felt, fortsetter han.

Fra Android til plattformuavhengighet

Norkart har levert digital feltløsning siden 2014, og det er på bakgrunn av utvikling i samarbeidet med brukerne at applikasjonen nå adopteres i bred skala.
– Vi løsrev oss fra bindingen til Android i 2021 og leverer nå en responsiv webapplikasjon som fungerer på alle typer enheter, forklarer Axel Damgaard, i avdelingen Plan og Geodata i Norkart.Axel-Damgaard-235x235

– Det betyr i praksis at du kan gjennomføre arbeidet like godt på måleboka i felt som på et hvilket som helst nettbrett. I teorien kan du faktisk gjøre arbeidet på mobiltelefonen, forteller Damgaard.

Digital feltløsning i praksis
 

Den digitale feltløsningen er en naturlig utvidelse av GISLINE Oppmålingsforretning som gjør det mulig å følge opp sakene ute i felt. Dette sikrer full digitalisering av arbeidsprosessene i marka, og saksmapper, penn og papir kan ligge igjen på kontoret. Løsningen har også mulighet for arbeid offline, slik at du ikke risikerer å miste verdifullt arbeid om du skulle bevege deg utenfor dekning.

Når forretningen er ferdigstilt i felt, vil punktliste, dokumenter, bilde, protokoll, illustrasjoner og avtaler synkroniseres tilbake til skyen. På kontoret kan en da ferdigstille kartskisser, protokoller mm før utsendelse og arkivering.

– Med økende krav til digitalisering og effektiv arbeidsflyt, er det ingen grunn til å vente med å ta i bruk Norkarts løsning for Oppmålingsforretning Felt, avslutter Pedersen.