Gå til hovedinnhold

GISLINE

Forvaltning av geografisk informasjon

Plan Oppmålingsforretning Felt

Norges mest komplette system for forvaltning av GIS-data

Norkart utvikler GIS-plattformen GISLINE som mange norske kommuner, statsetater og firma bruker i sin daglige tjenesteproduksjon for å oppdatere og kvalitetssikre kartdata for samfunnskritiske oppgaver og tjenester.

 

Brukermøte Plan, bygg og geodata

Brukermøte plan og geodata

Quality Hotel River Station, Drammen

23. - 24. september

Landmåling Stort bilde

Om plattformen

GISLINE inneholder skreddersydd funksjonalitet for å løse GIS-relaterte oppgaver. Løsningen har en rekke fagmoduler med spesialfunksjoner for mest mulig effektiv forvaltning av ulike datasett:

  • Kartforvaltning – Basisfunksjonalitet og forvaltning av FKB-data
  • Oppmåling – Oppmålingsforretning og Landmåling
  • Matrikkel – Forvaltning av matrikkeldata
  • Arealplan – Forvaltning av plankartdata
  • Vann og Avløp – Forvaltning av VA-ledningskart

GISLINE er en godkjent klient mot Sentral FKB (SFKB), og støtter alle krav til funksjonalitet som Kartverket stiller for ajourføring av SFKB. GISLINE har implementert geosynkroniserings-standarden fullt ut, og GISLINE kan fungere både som abonnent og tilbyder.

Quadri Map Server (QMS)

QMS er et system for lagring av stedfestede objekter. QMS er utviklet for å forvalte og distribuere geodata på en sikker og effektiv måte over internett, og kan bruke SQL Server, Oracle eller PostGIS som database.

Norkart har utviklet QMS i samarbeid med Kartverket i en årrekke, og systemet har vært brukt i Kartverkets FKB-forvaltning siden 2005. Systemet har fra 2016 vært kjernen i Sentral FKB (SFKB), og har full støtte for geosynkronisering av data mellom ulike aktører.

GISLINE er tett integrert med QMS, og tilbyr skreddersydd funksjonalitet som gjør brukeropplevelsen god og effektiv.

Kartlag GIS

Kartforvaltning
Oppmåling
Matrikkel
Arealplan

Kartforvaltning

GISLINE Kartforvaltning inneholder basis-funksjoner for blant annet opptegning av ulike datakilder, digitalisering, kartredigering,  import/eksport, topologi- og flatefunksjoner, datakontroll,  vise matrikkelinformasjon, datakoblinger, påtegninger/illustrasjoner, målinger og utskrift.

  • Kartforvaltning har all nødvendige funksjonalitet for effektiv forvaltning av FKB-datasett. Er en godkjent klient mot Sentral FKB (SFKB), og støtter alle krav til funksjonalitet som Kartverket stiller for ajourføring av SFKB. Produktet har implementert geosynkronisering, og fungerer som en abonnent som synkroniserer alle FKB-data i lokale QMS-arkiver.
  • SOSI-standarden støttes fullt ut, og programvaren er tilpasset siste versjon av SOSI med tilhørende UML-modeller og produktspesifikasjoner. Import og eksport kan realiseres både i SOSI- og GML-format samt en rekke andre formater som Shape, DWG/DXF, KML, GPX,  GeoJSON mm. FME er implementert om en plugin og sikrer opptegning og formatkonvertering av en rekke formater.
  • Produktet støtter alle vanlig brukte kart-datum i Norge, både vertikalt og horisontalt. Alle transformasjoner mellom disse støttes også
  • Det finnes også en mengde valgfrie, generelle tilleggs-moduler for ulike oppgaver som oppbygning av rasterpyramider, transformasjonsmodul, innpass av rasterfiler, etablering av 3D-modeller, laseradministrator etc.

Integrasjon med QGIS
For best mulig integrasjon med andre løsninger gjør Norkarts forvaltningsløsning det mulig å tilgjengeliggjøre data via en åpen felles PostGIS-database. Dette gjør det mulig for Kunder å benytte både QGIS og løsninger fra andre markedsledende aktører inn mot Norkarts forvaltningsløsning.