Gå til hovedinnhold

MittInnspill

Kommunens digitale medvirkningsplattform

Kommunene står overfor stadig økende behov for å involvere innbyggerne i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og planer. Dette krever effektive verktøy som forenkler samspillet mellom kommunen og innbyggerne. MittInnspill er en digital plattform som gir kommunen muligheten til å tilgjengeliggjøre planforslag og prosjekter på en enkel måte, samtidig som den legger til rette for effektiv medvirkning fra innbyggerne.

Arm som pekerMitt Innspill gir kommunene en praktisk måte å presentere prosjekter og planer for innbyggerne. Dette inkluderer beskrivelser, bilder, videoer, kart og dokumenter som gir en helhetlig forståelse av hva prosjektene handler om. Denne tilgjengeligheten er viktig for å sikre at innbyggerne har tilstrekkelig informasjon til å delta aktivt i prosessene.

En viktig funksjon i MittInnspill er den tette integrasjonen med kommunens planregister. Dette gjør det mulig for saksbehandlerne å enkelt publisere planforslag som er til høring, noe som samsvarer med kravene i plan- og bygningsloven om innbyggernes deltakelse i planprosesser. Denne effektive tilnærmingen bidrar til å forenkle og skape god flyt i hele prosessen.

 

Enkel og intuitiv brukeropplevelse

MittInnspill er utformet med tanke på brukervennlighet. Innbyggerne kan enkelt dele sine tanker og meninger om prosjekter basert på den informasjonen kommunen har lagt ut. Dette gjør det enkelt å samle verdifulle synspunkter fra et bredt spekter av mennesker. Innspillene kan også deles med andre innbyggere etter godkjenning fra kommunen.

En brukervennlig veileder hjelper innbyggerne gjennom prosessen med å gi innspill til kommunens planer. Dette sikrer at alle har muligheten til å delta og bidra til beslutningsprosessen. MittInnspill er dermed et viktig verktøy for å fremme lokaldemokratiet.

 

MittInnspill, også for andre typer prosjekter

MittInnspill

MittInnspill vil ikke bare være begrenset til bestemte typer prosjekter. Plattformen er fleksibel og kan brukes for planforslag og kommuneplaner, og senere også samfunnsplaner, folkehelseplaner, og andre prosjekter der innbyggermedvirkning er nødvendig. Den er tett integrert med arealplaner.no, som gjør at det med få tastetrykk er mulig å publisere planforslag som er til høring.

Løsningen er en moderne webapplikasjon, designet med tanke på at det skal være enkelt for innbyggere å bruke løsningen på alle digitale plattformer. Det er lett for innbyggere å søke etter og få oversikt over prosjekter i nærheten av der de er, eller alle prosjekter i kommunen som det ønskes medvirkning på.

MittInnspill er en verdifull ressurs for å styrke lokaldemokratiet og effektivisere prosessene for innbyggermedvirkning. Ved å tilgjengeliggjøre planforslag og prosjekter på en enkel og oversiktlig måte, samt tilrettelegge for enkel innbyggermedvirkning, gir MittInnspill et viktig verktøy for kommunene og samfunnet som helhet. Dette digitale verktøyet legger grunnlaget for bedre beslutninger og mer inkluderende planlegging, og styrker båndene mellom kommune og innbygger.

Skjerm MittInnspill Admin

Løsningen støtter opp under kravene i plan- og bygningsloven om innbyggernes deltagelse i planprosesser, i tillegg til at det vil være et viktig verktøy for å styrke lokaldemokratiet i kommunen.

 

MittInsspillMobil

MittInnspill er er tilgjengelig på alle digitale plattformer. Dette gjør det enkelt for innbyggerne å få oversikt over alle prosjekter, både i sin egen kommune og i andre kommuner i landet.