Gå til hovedinnhold

Bank, finans og forsikring

Få oversikt over all registrert informasjon på en eiendom eller et område. Vi har samlet all informasjon i et verktøy skreddersydd for bank, finans og forsikringsbransjen.

Norkart bistår også med analyser og risikovurdering.

Forsikring

Eiendomsinnsyn

All eiendomsinformasjon samlet på ett sted!

En skybasert, intuitiv løsning som gir deg tilgang til matrikkel- og risikodata knyttet til alle eiendommer i Norge.

Her får du oversikt over blant annet bygninger, areal, seksjoner og risiko.

<< Kontakt oss for tilbud >>

Skjermbilde Norkart Eiendomsinnsyn
Lettere_a_bo_pa_hytta-3-2-1

Risikoanalyser

Geografiske analyser for bedre beslutninger.

Gjennom å koble ulike registre, og statistikk med hverandre og vise resultatene i et kart, kan komplekse mønster som vi ikke klarer å se i en tabell bli svært tydelige.

Når du vet hvor, er det lettere å forstå hvorfor. Plutselig kan vi forutsi hendelser, forstå effekten av inngrep, og finne nye muligheter.

Overvann

Hvordan kan overvann påvirke et bygg?

I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. 

Overvann_SOME

tilgjengelighet