Gå til hovedinnhold

Norkart brukerforening

Plan og Geodata

Jobber du med Norkart sine plan og geodataprodukter? Ønsker du som bruker å dra nytte av andres erfaringer og kompetanse? Ønsker du som kunde å påvirke utviklingen av tjenestene? Da må du melde deg inn i Norkart brukerforening – Plan og Geodata!

Som medlem blir du med i et sterkt fagmiljø hvor du kan drøfte eksisterende og fremtidige løsninger. Brukerforeningen har som mål å kommunisere et felles ståsted i forhold til viktig utvikling. Foreningen deltar i Norkarts prioriteringsprosess.

Brukerforeningens formål er:

  • Fremme erfaringsutveksling mellom brukere
  • Fremme brukernes prioriteringer overfor leverandøren mht. videre utvikling av systemet
  • Fremme brukernes interesser overfor leverandøren når det gjelder leverandørens øvrige leveranser, slik som supporttjenester, konsulentbistand, kvalitetssikring av nye versjoner, brukerdokumentasjon, brukerkonferanser m.m.

Ta kontakt med brukerforeningen om du ønsker å bli medlem, motta informasjon eller om du ønsker å delta.

Medlemskap i brukerforeningen er åpent for enhver bedrift/organisasjon eller dens underavdelinger, datterselskap e.l. som har installert eller inngått bindende kontrakt om bruk av Norkarts programvare.


KONTAKTINFORMASJON
Leder: Janike Marlen Rype, Tromsø kommune
Mobil: 93668675
E-post: janike.marlen.rype@tromso.kommune.no

 

Her finner du mer informasjon om oss:

Norkart Brukerforening