Gå til hovedinnhold

Innbyggerløsninger

Effektive og intuitive verktøy som forenkler samspillet mellom kommunen og innbyggerne, er avgjørende for å møte det økende behovet for innbyggerinvolvering i kommunen.

innbyggere-1

Verdien av selvbetjente innbyggere

Ved å benytte selvbetjeningsløsninger reduseres behovet for manuell saksbehandling, noe som frigjør ressurser til andre viktige oppgaver i kommunen. Dette fører til raskere svar- og behandlingstider for innbyggerne og øker dermed tilfredsheten med kommunale tjenester.

For å bidra til enklere innbyggerinvolvering har vi laget kommunikasjonspakker kommunen fritt kan bruke i sitt kommunikasjonsarbeid.

Gå til kommunikasjonspakker >>>

MinEiendom_Ny

MinEiendom

Kommunens digitale servicetorg


Gjennom portalen Min Eiendom logger innbyggeren seg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom.

MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer, og er svært enkel å implementere i kommunens systemer.

MittInnspill

Kommunens digitale medvirkningsplattform

Her får kommunen muligheten til å tilgjengeliggjøre planforslag og prosjekter på en enkel måte, samtidig som den legger til rette for effektiv medvirkning fra innbyggerne.

En viktig funksjon i MittInnspill er den tette integrasjonen med kommunens planregister. Dette gjør det mulig for saksbehandlerne å enkelt publisere planforslag som er til høring, noe som samsvarer med kravene i plan- og bygningsloven om innbyggernes deltakelse i planprosesser.

MittInnspill
e-Torg_for_kommuner2-1

Kommunens eget e-Torg

Kommunens egen nettbutikk for kart og byggesakstjenester

Kommunen kan tilgjengeliggjøre geografiske data for sine innbyggere og næringsliv via e-Torg – en skybasert løsning som kan leveres som egen nettside – eller som API for integrasjon i egen portal.

Kommunen bestemmer selv produktene de ønsker å tilby på sitt e-Torg. Løsningen er skreddersydd for automatisk produksjon og utlevering av produktene som selges, for å effektivisere servicetorg.

eByggesøk

Norges eneste digitale byggesøknadsløsning for privatpersoner

Her får kommunen muligheten til å tilgjengeliggjøre planforslag og prosjekter på en enkel måte, samtidig som den legger til rette for effektiv medvirkning fra innbyggerne.

En viktig funksjon i MittInnspill er den tette integrasjonen med kommunens planregister. Dette gjør det mulig for saksbehandlerne å enkelt publisere planforslag som er til høring, noe som samsvarer med kravene i plan- og bygningsloven om innbyggernes deltakelse i planprosesser.

Kommunikasjonspakker for kommuner

Kommunens nettside, servicetorg og digitale informasjonskanaler er de viktigste informasjonskildene for innbyggerne i kommunen og der publikum finner informasjon om mulighetene kommunen tilbyr. Det er derfor viktig at kommunen forteller om de digitale selvbetjeningsløsningene, og at informasjonen er lett tilgjengelig og synlig der kommunen deler sin informasjon.

Kommunikasjonspakkene du kan laste ned fra denne siden, inneholder bilder/illustrasjoner som fritt kan brukes i forbindelse med kommunikasjon av løsningene fra Norkart, samt tekstforslag til informasjon som tilgjengeliggjøres.