Gå til hovedinnhold

KOMTEK

Et totalkonsept for kommunalteknisk forvaltning som dekker fagområdene VA, brannforebygging, eiendomsskatt, renovasjon og gebyr.

Offentlig

Smartere samfunn, sammen?

Offentlig

Sammen utvikler vi løsninger og tjenester for ansatte i kommunen, innbyggere og næringsliv.

All kommunikasjon og databehandling skal være basert på selvbetjening og automatisering i høyest mulig grad.

Over 300 kommuner og flere enn 50 interkommunale selskaper bruker KOMTEK hver eneste dag. 

KOMTEK-dagene 2024

KOMTEK-dagene_header
Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen
4. - 6. november

Ansatte i kommunen

De ansatte i kommunen som jobber med forvaltning skal håndtere de komplekse sakene, det som krever skjønn og kompetanse og bruke minst mulig tid på saker og forhold som kan håndteres automatisert eller selvbetjent. 

Ute i felt

Feltarbeidere, entreprenører og andre som jobber for kommunen skal kunne sende og motta data direkte i sine verktøy og kunne gjøre nødvendige oppdateringer ute i felt. 

Innbygger

Innbyggeren skal være mest mulig selvbetjent og kunne få svar og informasjon fra kommunen  slik det passer innbyggeren best. Dette skal bidra til bedre innbyggertjenester og redusert mengde henvendelser fra innbyggeren til kommunen.

Kommunaltekniske områder

Vann og avløp

KOMTEK VA ønsker å knytte de ulike aktørene sammen gjennom felles programvare, sånn at vi sammen kan skape et smartere samfunn med gode VA-data.

Brannforebygging

KOMTEK Brannforebygging er en fleksibel løsning som gjenspeiler de lokale behovene et hvert område må ta stilling til.

Renovasjon

Innbyggeren skal ha enkel tilgang til å se når avfall tømmes, på PC og mobil, og ha mulighet til å melde inn avvik. På samme måte skal renovasjonsarbeidere både kunne hente ut og registrere nødvendig informasjon på mobil, mens de er på stedet.

Eiendomsskatt

KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag.

Gebyr

KOMTEK Gebyr er en nøkkelfunksjon, som syr sammen alltid oppdatert eiendomsinformasjon fra Matrikkel med data fra kommunaltekniske fagområder.

Drift og vedlikehold

KOMTEK Drift og Vedlikehold løser daglige oppgaver knyttet til internkontroll etter forskrift med utarbeidelse av kontrollpaneler, arbeidsordre og rapporter.
MinEiendom_Ny

MinEiendom - kommunens digitale servicetorg

Gjennom portalen MinEiendom logger innbyggeren seg på med Bank-ID og finner all relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom.

MinEiendom Innsyn

I MinEiendom Innsyn kan alle kommunens ansatte som har behov for informasjon om eiendommer, kunne samarbeide og kommunisere gjennom en felles plattform.

Sikre informasjonsflyt og jobb tryggere med eiendomsinformasjon internt i kommunen og i dialog med kommunens innbyggere.