Gå til hovedinnhold

Personvernerklæring

Norkart er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi forklarer her hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan de behandles. Denne personvernerklæringen gjelder for Norkarts nettsteder og ditt kundeforhold med Norkart.

Norkart behandler og videreformidler eiendomsinformasjon fra de offentlige registrene for matrikkel og grunnbok. Behandlingen og videreformidlingen skjer etter bestemmelsene i matrikkelutleveringsforskriften. For å be om innsyn i disse registrene, må du ta kontakt med din kommune.

Vår postadresse er: 

Norkart AS
Hoffsveien 4
0275 Oslo

Telefonnummeret vårt er 67 55 14 00. 
Du kan også ta kontakt med oss på: personvern@norkart.no

Personopplysninger vi behandler om deg for å levere våre nettsteder:


• IP-adresse
• Operativsystem
• Nettleserinformasjon
• Skjermoppløsning
• Type enhet


For å kunne analysere og forbedre våre digitale tjenester, og dersom du godtar bruk av informasjonskapsler, behandler vi i tillegg disse personopplysningene om deg:

• Navigasjon på nettsidene
• Din interaksjon med våre reklameannonser og våre andre nettsider

Personopplysninger vi behandler om deg som en del av vårt kundeforhold med deg:


• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-postadresse
• Arbeidsgiver
• Bruksmønster på våre nettsteder
• Din respons på våre e-poster
• Deltakelse på Norkart-arrangement
• Ordrehistorikk
• Abonnement
• Interesseområder
• Supporthenvendelser


Denne informasjonen får Norkart i disse tilfellene:

• du har selv gitt Norkart opplysningene
• din arbeidsgiver har delt opplysninger om deg med Norkart
• du er påmeldt eller deltar på webinar arrangert av Norkart
• du er påmeldt eller deltar på fysisk arrangement i regi av Norkart
• du har meldt deg på et av våre nyhetsbrev


Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det kan for eksempel være kundeservice, og feilretting knyttet til ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Dette innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto- og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for å kunne tilpasse og rette markedsføringen til våre eksisterende kunder. Eksempelvis ved å gi anbefalinger eller målrettet innhold i våre digitale kanaler. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Ved salg av våre produkter og tjenester er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til rettslige forpliktelser som følger av bokføringsloven.

Våre underleverandører for databehandling:


Navn:
HubSpot
Formål: Levere nettsiden, lagre og analysere informasjon om kunder og brukere
Datalagringsregion: EU
Kontakt: 1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

Navn: Zendesk
Formål: Kundestøtte
Datalagringsregion: EU
Kontakt: Privacy Team and DPO, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States, euprivacy@zendesk.com

Navn: TwentyThree
Formål: Påmelding og gjennomføring av webinar
Datalagringsregion: EU
Kontakt: TwentyThree ApS Sortedam Dossering 7E 2200 Copenhagen N Denmark

Navn: CheckIn
Formål: Påmelding og gjennomføring av fysisk arrangement
Datalagringsregion: EU
Kontakt: Checkin AS, Narviga 23 4633 Kristiansand

Dine rettigheter som bruker av våre nettsteder eller som kunde av oss:


Dersom du ønsker å bruke noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på personvern@norkart.no 

Personopplysninger som finnes i offentlige eiendomsregistre slik som matrikkel og grunnbok, kan Norkart ikke endre eller slette. Hvis du mener informasjonen om deg i slike registre ikke er korrekt, ta kontakt med din kommune. 

Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 
Rett til sletting og korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Du kan også ha rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Men merk at informasjon som vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger (nyhetsbrev).
 
Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger, skriftlig til Datatilsynet: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.