Nyheter

 • Article

  Lansering av eTorg i 7 kommuner på Søre Sunnmøre

  16. september fikk de 7 kommunene på Søre Sunnmøre presentert eTorg-løsningen fra Norkart på pressemelding. Fem lokalaviser, Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal, samt representanter fra Norkart var tilstede. Av alle de ulike løsningene som finnes i eTorg-universet, ble spesiel eByggesøk trukket frem. eByggesøk er en løsning som Norkart kan levere både til det profesjonelle markedet, offentlig sektor og fra og med 16. september – det private markedet.

 • Article

  Norkart gjør det enklere for innbyggerne – og lanserer digital byggesøknadsløsning

  En digital byggesøknad som retter seg mot innbyggerne. Det betyr at nå kan også privatpersoner levere enkle byggesøknader helautomatisk til kommunen.

 • Article

  Oppdaterte 3D-modeller i eTorg

  Vi oppdaterer stadig våre tjenester og produkter, og de siste månedene har det skjedd mye med 3D-modellene våre som man får kjøpt i e-Torg.

 • Article

  Områdeanalyse - digital lokalkunnskap

  En områdeanalyse raskt gi deg innblikk i offentlige kartdata som skred, ras, kvikkleire, flom, kulturminner, radon, trafikkmengde osv. Analysen sjekker over 80 datasett, som alltid er av nyeste tilgjengelige versjon fra dataeieren.

 • Article

  KOMTEK Office - ny versjon i Power BI

  KOMTEK Office vil fra 2021 bygge på Microsoft PowerBI Desktop. Oppgradering av eksisterende kunder vil starte nov/des. 2020. Vi vil tilby kurs og opplæring i det nye verktøyet. Mer informasjon om dette kommer.

 • Article

  Offshore Simulator Centre AS bruker Norkart 3D modeller til viktig samfunsinfo

  Visualiseringspakken i eTorg leverer ferdig etablerte 3D-data rett inn i ditt fagverktøy. OSC i Ålesund brukte 3D til å illustrere endringene i bevegelsemønster av folk etter koronautbruddet våren 2020.

 • Article

  Norkarts sertifiserte FME-eksperter - og hva er egentlig FME?

  Norkart har vært forhandler av FME siden 2008, og teknologipartner siden 2007. Satsingen på FME har alltid vært tilstede hos Norkart, og det er et svært verdifullt verktøy for oss.

 • Article

  Nyhet - Få oversikt over arealer på alle bygg i Norge

  Arealinformasjon for bygninger er et datasett som ikke har vært tilgjengelig tidligere - og Norkart er først i Norge på å kunne tilby disse dataene. Ved bruk av maskinlæring og 3D automatiserer Arealinfo Bygg arbeidet med å innhente info om hvert enkelt bygg .

 • Article

  Årets viktigste vårrengjøring?

  Våren er her, snøen smelter – og er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna? Stoler vi på dataene våre - og har vi den oversikten vi ønsker å ha? I Norge har vi et aldrende VA-nett som ikke er dimensjonert for dagens krav

 • Article

  Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning - eByggesøk

  Nylanseringen er en digital byggesøknad som retter seg mot det profesjonelle markedet - tilrettelagt for både små og store aktører som jobber med byggesøknader med ansvarsrett.

 • Article

  Norkart bistår med gratis FME i innsatsen mot Covid-19

  Som et lite bidrag til å forbedre situasjonen, tilbyr Safe Software nå gratis lisenser til alle offentlige etater, selskaper og frilansere som jobber i kampen mot korona-pandemien, og gjøre dette ved å ta i bruk FME-teknologi.

 • Article

  Gi innbyggerne mulighet til å dele opp betalingen av kommunale avgifter

  Kommunale avgifter er en vesentlig utgiftspost i folks husholdningsøkonomi, og muligheter for å kunne velge å dele opp utgiften i flere betalinger, vil være en viktig håndsrekning fra kommunen i en utfordrende økonomisk tid for innbyggerne.

 • Article

  Gode analyser gir deg mulighet til å ivareta sårbare grupper

  I denne unntakstilstanden verden står i akkurat nå, handler det i aller største grad å ta vare på hverandre – og spesielt de svake og sårbare. Vi tilbyr derfor fri bruk av befolkningsanalyse-modulen til nye kunder ut 2020

 • Article

  Norkarts håndtering av Covid-19 situasjonen

  Vi har planlagt for økt trafikk i mange av våre datatjenester og plattformer, og kommer til å tilby bistand til de av våre kunder som har behov for bistand i en krevende periode.

 • Article

  Virtual FME World Tour 2020 Norway

 • Article

  Bistandsarbeid fra Norkart – Kartlegging av katastrofeområder i Kenya

  Noen dager er mer meningsfulle enn andre. En høstdag i Trondheim var nettopp en slik dag – da vi var 20 forventningsfulle personer som møtte opp på NTNU for å bidra i et Mapathon. Tross at det er mange år siden vi var studenter på nettopp NTNU – så var tiden glemt, og vi Norkartere – representert ved Marielle og Antonio fikk en meningsfull dag på jobben.

 • Article

  Telenors digitaliseringsseminar

  Streaming av foredragene og nedlastning av presentasjonene på PDF-format kan nå sees i ettertid.

 • Article

  Info om kommune- og regionreformen – alt i rute til 1.1.2020

  Årsskiftet og reformene nærmer seg med stormskritt. Vi har samlet viktig informasjon for deg som er bruker av Norkarts systemer og tjenester i denne artikkelen.

 • Article

  River ned myter og erstatter med objektive fakta

  Gran kommune og Lunner kommune fikk støtte fra Miljødirektoratet for arbeid med et prosjekt kalt “Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling”, hvor de bl.a. skulle analysere bosetningsmønsteret i kommunene

 • Article

  Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning – i samarbeid med Skanska og Atea

  Norkart kan tilby et fullverdig alternativ til ByggSøk-løsningen - ved å tilby søknadsløsninger for profesjonelle med ansvarsrett - og private (tiltak uten ansvarsrett).

 • Article

  Norkart Sommer 2020

  Nå kan du sende din søknad om sommerjobb 2020 hos Norkart! Vi ser etter deg som ønsker deg en utfordring, og som har et brennende engasjement for teknologi, enten backend, frontend , UX – eller alt sammen!

 • Article

  Norkart tilstede på Avfallskonferansen

  Norkart var tilstede på Avfall Norge sin årskonferanse 18. – 20. juni, hvor temaet var «Mennesker – Miljø – Marked», og samspillet mellom disse er avgjørende for å få til en sirkulær økonomi.

 • Article

  eNabovarsel – på pallen blant årets digitale suksesshistorier

  Vi er stolte av å være en del av DiBKs (Direktoratet for Byggkvalitet) «fellestjenester bygg» – som er en kommunal regelverksplattform som har gjort det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunene.

 • Article

  Ny forbedret versjon av KOMTEK er leveringsklar!

  Vi har jobbet med en del forbedringer i KOMTEK – og ny versjon er klar til leveranse nå i juni. I denne forbedrede versjonen har vi lagt spesielt vekt på tilpasninger til kommune- og regionreform og lovendringer – samt at vi har rettet mange små og store feil som dere har meldt til oss.

 • Article

  Nå kan du enkelt sjekke driftsstatus

  Norkarts skytransformasjonssatsning gir oss en rekke muligheter til å forbedre service til deg som bruker, og vårt siste initiativ for at du skal kunne holde deg oppdatert på driftsstatus er lansering av status.norkart. no – en informasjonskanal for driftsstatus på en rekke systemer fra Norkart.

 • Article

  Inspirasjon fra IoT Tech Expo konferanse i London

  Det skjer mye innenfor IoT området – og ny teknologi med smarte sensorer vil by på mange bra og spennende muligheter fremover. IoT er et viktig område for Norkart – det er derfor viktig å ha kompetanse og innsikt i hvordan vi kan bruke IoT i tiden som kommer, både i nye produkter og tjenester – og innenfor eksisterende løsninger.

 • Article

  Status på kommune- og regionreformen

  Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

 • Article

  Vil dere gjøre tiltak på riktig sted før eller etter at flommen treffer?

  I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

 • Article

  Regionreform 2020 - Får du nytt kommunenummer?

  Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

 • Article

  Nye KOMTEK Eiendomsskatt i rute

  I Norge i dag har ca 370 kommuner innført eiendomskatt – og i 2017 var inntektene 13,6 milliarder, hvorav 7,2 milliarder kom fra boliger.

  Gode løsninger og verktøy er avgjørende for å holde oversikt og kontroll – og KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag for eiendomsskatt.

 • Article

  Vannmåler i fokus - Norkart er i førersetet!

  Bruk og anvendelse av vannmålere har fått stort fokus I Norge. Mange kommuner har i flere år hatt vannmålere både på bolig og næring, men sett i sammenheng med våre naboer i Europa er andelen vannmålere i Norge lav. Dette er i endring.

 • Article

  Ny forbedret Kommunekartløsning - Alt du trenger å vite

  Ny versjon av Kommunekart lanseres i begynnelsen av mars

 • Article

  Fra IT-allergi til vellykket digitaliseringsprosjekt

  For ti år siden var Bjørn Bollandsås allergisk mot IT, og hadde ikke en gang e-post. Siden den gang har han ledet et såpass vellykket VA-digitaliseringsprosjekt i Klæbu kommune at andre kommuner nå besøker dem for å se hvordan de jobber.

 • Article

  Nye oppdateringer på Vann og avløp

  Vi fortsetter å forbedre og skape gode løsninger knyttet til vann og avløp. Norkart har nå lansert nye og verdiskapende funksjonaliteter for både GISLINE VA, FDV-systemer, VA-felt og Slamtømmer felt - samt rettet mindre feil i versjonene som nå ligger ute.

 • Article

  Norkart arrangerer FME og tech-event i Trondheim

  Norkart har Norges fremste eksperter på FME - som er verdens ledende verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av geografiske data. For sjette gang har vi gleden av å være arrangører av FME World Tour. Nytt i år er at vi benytter anledningen til å arrangere vår egen tech event i Trondheim.

 • Article

  Visste du at Norkart er Miljøfyrtårn-sertifisert?

  Miljøfyrtårn er Norges ledende miljøsertifiseringsordning og den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

 • Article

  Områdeanalyse – vi har lokalkunnskap!

  I Norkart sitt Datavarehus finnes lokalkunnskap om hele Norge.

 • Article

  Nå tilgjengelig: SMS-varsling i KOMTEK Slamtømmer Felt

  Varsle tømminger av private avløspannlegg ved bruk av SMS!

 • Article

  Fleksibel Fakturering - Klar for levering

  Hva kan KOMTEK Fleksibel Fakturering gi deg som bruker?

 • Article

  Orkdal Kommune lykkes med automatisering av meglerinformasjon

  Orkdal kommune har tatt i bruk Norkarts automatiseringsløsninger for megleropplysninger og har bortimot halvert arbeidsmengden i forhold til de manuelle metodene som ble brukt tidligere. Samtidig har tilbakemeldingene fra meglerne vært gode – produktene har blitt bedre og presenteres på en mer ryddig og oversiktlig måte. Orkdal Kommune har blitt en mer profesjonell leverandør av data til næringslivet, og høster god respons.

Vis flere