Nyheter

 • Article

  Norkart lanserer digital byggesøknadsløsning – i samarbeid med Skanska og Atea

  Norkart kan tilby et fullverdig alternativ til ByggSøk-løsningen - ved å tilby søknadsløsninger for profesjonelle med ansvarsrett - og private (tiltak uten ansvarsrett).

 • Article

  Norkart Brukermøte - plan og geodata 2019

  Det er en glede å få invitere til Norkart Brukermøte som i år arrangeres 28,-29 oktober på Quality Hotel Expo Fornebu Oslo.
  .

 • Article

  KOMTEK-dagene 2019

  Det er en glede å få invitere til KOMTEK-dagene som i år arrangeres 18,-20 november på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

 • Article

  Norkart tilstede på Avfallskonferansen

  Norkart var tilstede på Avfall Norge sin årskonferanse 18. – 20. juni, hvor temaet var «Mennesker – Miljø – Marked», og samspillet mellom disse er avgjørende for å få til en sirkulær økonomi.

 • Article

  eNabovarsel – på pallen blant årets digitale suksesshistorier

  Vi er stolte av å være en del av DiBKs (Direktoratet for Byggkvalitet) «fellestjenester bygg» – som er en kommunal regelverksplattform som har gjort det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunene.

 • Article

  Ny forbedret versjon av KOMTEK er leveringsklar!

  Vi har jobbet med en del forbedringer i KOMTEK – og ny versjon er klar til leveranse nå i juni. I denne forbedrede versjonen har vi lagt spesielt vekt på tilpasninger til kommune- og regionreform og lovendringer – samt at vi har rettet mange små og store feil som dere har meldt til oss.

 • Article

  Nå kan du enkelt sjekke driftsstatus

  Norkarts skytransformasjonssatsning gir oss en rekke muligheter til å forbedre service til deg som bruker, og vårt siste initiativ for at du skal kunne holde deg oppdatert på driftsstatus er lansering av status.norkart. no – en informasjonskanal for driftsstatus på en rekke systemer fra Norkart.

 • Article

  Inspirasjon fra IoT Tech Expo konferanse i London

  Det skjer mye innenfor IoT området – og ny teknologi med smarte sensorer vil by på mange bra og spennende muligheter fremover. IoT er et viktig område for Norkart – det er derfor viktig å ha kompetanse og innsikt i hvordan vi kan bruke IoT i tiden som kommer, både i nye produkter og tjenester – og innenfor eksisterende løsninger.

 • Article

  Status på kommune- og regionreformen

  Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

 • Article

  Vil dere gjøre tiltak på riktig sted før eller etter at flommen treffer?

  I byer og tettsteder møter man stadig større og oftere problemer knyttet til overvann på avveie. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

 • Article

  Regionreform 2020 - Får du nytt kommunenummer?

  Ved årsskiftet 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 111 kommuner, som slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Regionreformen medfører at over 200 kommuner får nytt kommunenummer. Det er også vedtatt 14 grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

 • Article

  Nye KOMTEK Eiendomsskatt i rute

  I Norge i dag har ca 370 kommuner innført eiendomskatt – og i 2017 var inntektene 13,6 milliarder, hvorav 7,2 milliarder kom fra boliger.

  Gode løsninger og verktøy er avgjørende for å holde oversikt og kontroll – og KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag for eiendomsskatt.

 • Article

  Vannmåler i fokus - Norkart er i førersetet!

  Bruk og anvendelse av vannmålere har fått stort fokus I Norge. Mange kommuner har i flere år hatt vannmålere både på bolig og næring, men sett i sammenheng med våre naboer i Europa er andelen vannmålere i Norge lav. Dette er i endring.

 • Article

  Ny forbedret Kommunekartløsning - Alt du trenger å vite

  Ny versjon av Kommunekart lanseres i begynnelsen av mars

 • Article

  Fra IT-allergi til vellykket digitaliseringsprosjekt

  For ti år siden var Bjørn Bollandsås allergisk mot IT, og hadde ikke en gang e-post. Siden den gang har han ledet et såpass vellykket VA-digitaliseringsprosjekt i Klæbu kommune at andre kommuner nå besøker dem for å se hvordan de jobber.

 • Article

  Nye oppdateringer på Vann og avløp

  Vi fortsetter å forbedre og skape gode løsninger knyttet til vann og avløp. Norkart har nå lansert nye og verdiskapende funksjonaliteter for både GISLINE VA, FDV-systemer, VA-felt og Slamtømmer felt - samt rettet mindre feil i versjonene som nå ligger ute.

 • Article

  Norkart arrangerer FME og tech-event i Trondheim

  Norkart har Norges fremste eksperter på FME - som er verdens ledende verktøy for restrukturering, analyse og konvertering av geografiske data. For sjette gang har vi gleden av å være arrangører av FME World Tour. Nytt i år er at vi benytter anledningen til å arrangere vår egen tech event i Trondheim.

 • Article

  Visste du at Norkart er Miljøfyrtårn-sertifisert?

  Miljøfyrtårn er Norges ledende miljøsertifiseringsordning og den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

 • Article

  Norkart på Eiendomsdagene 2019

  Eiendomsdagene arrangeres 17. - 18. januar på Norefjell Ski & Spa. En rekke norske og internasjonale fagpersoner vil dele sine erfaringer og synspunkter om byutvikling, arkitektur, transformasjon, nye trender og konsepter.

 • Article

  Områdeanalyse – vi har lokalkunnskap!

  I Norkart sitt Datavarehus finnes lokalkunnskap om hele Norge.

 • Article

  Nå tilgjengelig: SMS-varsling i KOMTEK Slamtømmer Felt

  Varsle tømminger av private avløspannlegg ved bruk av SMS!

 • Article

  Fleksibel Fakturering - Klar for levering

  Hva kan KOMTEK Fleksibel Fakturering gi deg som bruker?

 • Article

  Orkdal Kommune lykkes med automatisering av meglerinformasjon

  Orkdal kommune har tatt i bruk Norkarts automatiseringsløsninger for megleropplysninger og har bortimot halvert arbeidsmengden i forhold til de manuelle metodene som ble brukt tidligere. Samtidig har tilbakemeldingene fra meglerne vært gode – produktene har blitt bedre og presenteres på en mer ryddig og oversiktlig måte. Orkdal Kommune har blitt en mer profesjonell leverandør av data til næringslivet, og høster god respons.

 • Article

  Brannforebygging er i drift

  Vi er i gang med drift, og fortsetter veien videre

 • Article

  Ønsker du bistand til arbeid med eiendsomsskatt for 2019?

  Ønsker du bistand til gjennomføring av årsoppgjøret for eiendomsskatt?

 • Article

  Hva e-Torg har gjort for Gjerdrum Kommune

  Leder for plan, oppmåling og bygg i Gjerdrum Kommune, Berit Adriansen, er opptatt av å jobbe smart og effektivt, og la kommunen ligge i front i forhold til digitalisering. e-Torg fra Norkart gjør at innbyggere og næringsliv i kommunen har lettere tilgang til geografiske data, og kommunen kutter kostnader.

 • Article

  Fra servicetorg til e-Torg

  Ideen om å skape en markedsplass for å tilby eiendoms- og kartdata fra din kommune til innbyggerne og profesjonelle aktører i kommunen, kom etter diskusjoner vi i Norkart har hatt med samarbeidskommuner i «Den digitale kommune 2019» prosjektet.

 • Article

  Klar for snø?

  Når snøen kommer forventer alle at kommunen rydder opp. Er dere forberedt?

 • Article

  KOMTEK VA Tilsyn forenkler prosessen rundt EUs vanndirektiv

  Norkart har forenkler hele prosessen for å innfri EUs vannregulativ 2020

 • Article

  Hva kan VA Felt gjøre for deg?

  Et unikt verktøy som gir innsyn i all informasjon om kommunens VA ledningsnett, og gir muligheter til innmåling og oppdateringer av VA-data i felt

 • Article

  Norkart – først ute med å gjøre nabovarsling heldigital

  Som et ledd i satsingen på digitalisering av byggesaksprosessen, har Norkart jobbet frem en rekke verktøy som forenkler jobben når du skal bygge bolig. En av prosessene vi har forenklet og gjort digital er nabovarsling, og vi lanserer nå en digital løsning: eNabovarsel

 • Article

  Norkart deltar på Eiendomsutviklingsdagene 2018

 • Article

  Vi inviterer til seminar: Digital byggesaksbehandling

  Hvordan kan vi effektivisere dagens prosesser ved hjelp av bedre tjenester og data?

 • Article

  Fra Norge til Afrika med Kunstig Intelligens

  Kan Norkart hjelpe tusenvis av barn i Tanzania ved bruk av kunstig intelligens?

 • Article

  En ukes arbeid gjort på 5 minutter!

  Gaute Grønmo - Niels Torp Arkitekter forteller hvordan de bruker e-Torg

 • Article

  Kunstig intelligens - fra buzz til virkelighet

  Hva kan det brukes til? Få svar på noen av dine spørsmål her!

 • Article

  3D-data gir bedre arealinformasjon

  For verdifastsettelse av eiendom er Norkarts 3D-data gull verdt!

 • Article

  Norkart vant prestisjekontrakt

  med Trondheim Kommune verdt 12 mill kroner

 • Article

  FME World Tour 2018 - Oslo

  Statsetater, privat næringsliv og kommuner hadde funnet veien til hovedstaden for å delta på seminaret.

 • Article

  Spennende produkter innen renovasjon

  Gjennom prosjektet den digitale kommune har Norkart fokus på digitalisering i praksis. Vi har lenge jobbet tett med våre kunder, og avdekket områder med rom for store besparelser – i både tid og penger. Så langt har Sarpsborg kommune og Renovasjonselskapet for Drammensregionen vært svært viktige samarbeidspartnere i dette utviklingsprosjektet, og Norkart lanserer nå produktene MinEiendom Pluss og Avviksregistrering Pluss for resten av renovasjonskundene sine.

Vis flere