Nyheter

 • Article

  Nyhet – Få en smertefri ajourføring av kommunens planregister

  Etter mange forespørsler fra kunder, har vi har laget en abonnementspakke for å sikre forvaltning og vedlikehold av planregisteret.

 • Article

  Ta en «helsesjekk» – bruker dere våre løsninger optimalt?

  Våre erfarne konsulenter kommer gjerne til dere for en "helsesjekk" av KOMTEK, GISLINE, Kommunekart og Plan.

 • Article

  Få en flyvende start på 2023 – planlegg ditt neste kurs nå!

  Kurskalender for første halvår 2023 er ute, sjekk om det er noe du trenger faglig påfyll på!

 • Article

  Enklere og mer effektiv arbeidshverdag med arealplaner.no

  Etter at Nordre Follo kommune tok i bruk arealplaner.no som planregister, har arbeidsflyten blitt langt bedre i kommunens plan- og byggesaksavdeling.

 • Article

  Enkle grep for å effektivisere byggesaksbehandling i kommunen

  Hvilke gevinster har kommuner oppnådd etter at innbyggere og næringsliv har tatt i bruk eByggesøk og eByggesøk Proff?

 • Article

  Fra uker til minutter for arkitektene med eByggesøk Proff

  For Brandsberg Dahls arkitekter var det helt avgjørende med raskt samtykke fra Arbeidstilsynet for å unngå store konsekvenser for fremdriften av prosjekt Valhall i Stavanger. Etter at Arbeidstilsynet innførte automatisk samtykke ved digital egenerklæring, fikk arkitektkontoret samtykke på under 1 time!

 • Article

  Ny bruker av KOMTEK?

  Er du ny bruker av KOMTEK, og vil bruke høsten til å få ny kunnskap? Kursene våre konsentrerer seg om arbeidsprosessene du må kunne for å føle mestring i ny jobb. Nå har vi nytt kurs i KOMTEK Renovasjon.

 • Article

  The Peak of Data Integration

  Få med deg verdens største FME brukerkonferanse gratis digitalt! Norkart drar til Vancouver for lære mer og dele kunnskap om FME.

 • Article

  NYHET! Vi har nå lansert e-Torg for Revitbrukere!

  Norkart har laget en egen Add-In til alle som bruker Revit. Med få tastetrykk får du ferdig 2D kart fra kommunen, og komplett 3D basert på helt ferske data.

 • Article

  Nyhet – Nå får du automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet

  Med eByggesøk Proff er det nå mulig å få automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet. Det betyr mye tid spart, da ventetiden på manuell saksbehandling hos Arbeidstilsynet kan reduseres fra ti uker til en time. Hvis all nødvendig informasjon er lagt ved søknaden, vil samtykket kunne gis like etter at søknaden er sendt inn.

 • Article

  Sommer med e-læring

  Rolige dager på jobb i sommer? Da kan du bruke tiden på å lære noe nytt, eller lære mer om noe du allerede kan en del om. Våre e-læringskurs er tilgjengelig direkte etter påmeldingen og du kan gå gjennom kurset i eget tempo.

 • Article

  Opplæringspakker

  Det er viktig å få nye medarbeidere til raskt å lykkes og trives i en kommune. For ledere kan det være utfordring å lage en god opplæringsplan.

 • Article

  Årets sommerstudenter er på plass!

  I år har vi vært så heldige å få 29 skarpe hoder i hus, fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og på Lillehammer.

 • Article

  Komplette varslingsrutiner med KOMTEK Brannforebygging

  En viktig brikke i effektiv forebygging av brann, er å sikre at varsling av feiing og tilsyn når alle berørte innbyggere.

 • Article

  Tiltak for å redusere risiko for misbruk av dine personopplysninger

  Norkart får spørsmål fra publikum om hva man kan gjøre for å sikre seg mot misbruk av personopplysninger. Dette i sammenheng med datainnbruddet mot Norkart. 

 • Article

  Datainnbrudd – Q&A

  Lurer du på om eller hvordan du er berørt av datainnbruddet? Få svar på dine spørsmål i vår Q&A.

 • Article

  Pressemelding: Datainnbrudd – persondata på avveie

  Norkart er leverandør av IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon. Selskapet ble utsatt for et datainnbrudd i en av selskapets søketjenester.

 • Article

  Ny funksjonalitet: SMS-kvittering i KOMTEK Slamtømmer Felt

  Vi utvider nå funksjonaliteten rundt SMS i KOMTEK Slamtømmer felt, og det blir nå mulig å sende kvittering for utført arbeid, på SMS direkte til eier av det anlegget som er tømt.

 • Article

  eByggesøk Proff integrert i Kvalitetskontroll

  Norkart har inngått et samarbeid med Kvalitetskontroll AS og man finner nå eByggesøk Proff integrert i KS/HMS-systemet Kvalitetskontroll.

 • Article

  FME World Tour 2022: FME kan gjøre det – jeg tar meg en vaffel!

  21. april 2022 avholdt Norkart og Safe Software det årlige møtepunktet for FME-entusiaster og interessenter - FME World Tour 2022

 • Article

  Sammen for god by- og samfunnsutvikling

  Dialog på tvers av private selskaper og offentlig sektor er avgjørende for at vi skal få best mulig by- og samfunnsutvikling i fremtiden. På Oslo Business Arena på The Hub den 5. mai samles private og offentlige aktører innenfor by, eiendom- og samfunnsutvikling under samme tak.
  Konferansen arrangeres av Estate Media sammen med Norkart, og vi har invitert åtte av Norges mest fremoverlente kommuner til Business Arena.

 • Article

  På flyttefot? Sjekk solforholdene på eiendommen før du kjøper!

  Har du funnet drømmeboligen og lurer på om det er gode solforhold på eiendommen? Eller skal du bygge nytt, og ønsker mer informasjon om solas bane gjennom hele året?

 • Article

  Enklere hverdag for saksbehandler med digitale løsninger

  I Larvik kommune har de rigget seg til for å få innbyggerne til å bruke digitale skjemaer og byggesøknadsløsninger. – Målet for kommunen er færre søknader med feil og mangler, og ha gode digitale veivisere som hjelper til med å avklare spørsmål om søknadene, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen, prosjektleder i Larvik kommune.

 • Article

  April-kampanje for kommuner: OpenCities Planner

  Kampanje på OpenCities Planner for kommuner: Når alle ser det samme, blir det enklere å forstå – og enklere å ta riktig beslutning. 3D-løsning for samspill mellom kommune, byggentreprenør, arkitektfirma og innbyggere.

 • Article

  FME WorldTour 2022

  21. april inviterer vi til en hel dag fylt til randen med FME! Et arrangement for alle som vil automatisere, transformere, konvertere, og få til god dataflyt!

 • Article

  Heldigital arbeidsflyt - fra felt til ferdig arbeid

  Med Norkarts webapplikasjon Oppmålingsforretning Felt, har du med deg alt du trenger for å jobbe heldigitalt og sømløst i felten. Med full tilgang til kart og saksdokumenter kan du fullføre ditt arbeid med redigering av protokoll og innhenting av nødvendige signaturer før du kommer tilbake på kontoret.

 • Article

  Store gevinster med digital nabovarsling

  Digitale byggesøknader gir langt mer effektive søknadsprosesser fra start til ferdig innsendt søknad. Visste du at det nå er sendt over to millioner nabovarsler digitalt? I løsningen eByggesøk er elektronisk nabovarsling inkludert når du sender inn din digitale byggesøknad.

 • Article

  Den viktige vårrengjøringen

  Det er lysere dager og vår i luften. Varmen fra solen bryter kulden, og nedbøren som falt i vinter skal omdannes fra snø og is til vann - men er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna slike vannmengder? Og har vi kontroll på hvor alt dette vannet tar veien?

 • Article

  Bli kjent med eByggesøk proff

  Det er mange fordeler ved å sende digitale byggesøknader. Med eByggesøk Proff får du veiledning underveis i løsningen vår, dermed blir det færre feil og mangler når du sender søknaden til kommunen. Last ned vårt webinar som viser hvordan du enkelt kan komme i gang med digitale byggesøknader!

 • Article

  Abonnement på e-læring - kurs når det passer deg!

  Nå tilbyr vi komplette kurs innen fagfeltet Plan og Geodata i en helt egen e-læringsportal. Med vårt abonnement på e-læring har du mulighet til å holde deg oppdatert innen ditt fagområde til enhver tid, slik at du kan bevare en god arbeidsflyt i dine daglige oppgaver.

 • Article

  Viktigheten av et oppdatert vegnett

  Norkart har utviklet en ny løsning for oppdatering av vegnettet som gjør det langt enklere for kommunen å kartlegge og vedlikeholde sine vegdata. Dette vil bidra til langt bedre vegnett i den nasjonale vegdatabasen, som igjen gir grunnlag for bedre oversikt for samfunnskritiske tjenester som for eksempel nødetater.

 • Article

  NYHET! Komplett 2D og 3D, rett inn i Archicad

  Norkart har gått sammen med Nordic BIM Group (tidligere Graphisoft) og laget en Add-On til alle som bruker Archicad.

 • Article

  Digital planvarsel

  Med ePlanvarsel går planvarsling ved planoppstart raskere, du får kontroll på varslingsprosessen, i tillegg sparer du miljøet. Norkart har utviklet digital planvarsling for deg som jobber med arealplaner for kunder innen plan – og byggeprosesser-, og offentlig forvaltning.

 • Article

  Karmøy kommune tilbyr gratis eByggesøk til innbyggerne

  Karmøy kommune tilbyr innbyggerne gratis eByggesøk for å forenkle søknadsprosessen for innbygger og kommune. Med dette på plass blir saksgangen raskere, og man unngår mye feil i byggesøknaden.

 • Article

  Prioriterte områder for tilsyn i 2022

  Annethvert år fastsetter Kommunal- og moderniseringsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder. Dette er tidsavgrensede krav som sier at kommunene vil føre tilsyn med særlige forhold. Fra januar 2022 og i to år framover skal kommunene prioritere å føre tilsyn med sikkerhet mot naturfarer og etablering av hybler.

 • Article

  Hvordan få kontroll på det uforutsigbare overvannet?

  Stadig flere oversvømmelser oppstår. Slike store ukontrollerte oppsamlinger av vann på veier og i bebygde strøk kan føre til blant annet trafikkforsinkelser, innlekking av vann i kjellere og utslipp av forurensning til vassdrag på grunn av overbelastede avløpssystemer.

 • Article

  Bærekraftskrav i kommunale planer og beslutninger

  Ifølge nasjonale myndigheter skal bærekraftsmålene legges til grunn for alle kommunale planer og beslutninger. Kommunene pålegges dermed et ansvar på veien mot å nå målene. Hvordan benyttes egentlig nærmiljøet av beboerne? Og hvordan kan vi planlegge godt og strategisk for å møte morgendagens utfordringer?

 • Article

  Utvikler eByggesøknadsløsninger i samarbeid med kundens behov

  Ferdighusleverandøren ABChus sender årlig inn over 200 byggesøknader for sine kunder, og hadde behov for automatiserte løsninger for å spare tid og bli mer effektive.

 • Article

  Skal din kommune i gang med omtaksering i 2022?

  Vi har gledet oss lenge til å kunne fortelle at KOMTEK Eiendomsskatt nå har gjennomgått store forbedringer, og en ny modul er i produksjon med Rollag kommune som pilotkunde.

 • Article

  Ny hverdag med gebyreksport

  Alle gamle faktureringsveivisere kan nå erstattes av KOMTEK Gebyreksport. Faktureringsprosessen i KOMTEK vil altså bli både tryggere og mer effektiv - og det vil bli enklere å håndtere økt volum. I løpet av 2022 skal alle kunder over fra de gamle veiviserne til nye KOMTEK Gebyreksport.

Vis flere