Magnus Solberg, Produktdirektør KOMTEK, Norkart 

Renovasjon er et svært viktig fagområde innen kommunalteknikk og en sentral del av vår KOMTEK-portefølje. Vi har i mange år levert gode fagløsninger innen renovasjon. For å kunne legge bedre til rette for effektiviseringsgevinster, øke materialgjenvinningsgraden og sikre bedre tjenesteleveranser, har vi nå besluttet å styrke vår satsing på renovasjon og øker nå vår bemanning for raskere å kunne bygge KOMTEK eRenovasjon.

Kartlegging i samarbeid med kundene
Gjennom vinteren har vi gjennomført en møteserie med flere utvalgte kunder om deres behov fremover. Disse møtene bekrefter to trender som understøtter behovet for modernisering: EU sitt avfallsdirektiv og “PAYT - pay as you throw”. Avfallsdirektivets mål om 60 % materialgjenvinning i 2030 er en betydelig økning fra faktiske 44 % materialgjenvinning i 2021. PAYT er et viktig virkemiddel for å nå dette målet. Disse to store trendene stiller krav til et system som KOMTEK; det skal lønne seg å levere mindre avfall og å kildesortere bedre.

Nye webbaserte KOMTEK
Norkart har i flere år jobbet med moderniseringen av KOMTEK fra vår Windows-baserte KOMTEK Forvaltning til helt nye webbaserte KOMTEK. Dette er et stort løft med betydelig økt verdi for våre kunder. Mer enn 200 norske kommuner har tatt i bruk nye KOMTEK-produkter og vi ser det gir stor verdiøkning for våre kunder.

"Vi ser at dagens KOMTEK Renovasjon snart vil komme til kort i det arbeidet våre kunder står overfor. Vi mener at vi kan gjøre en viktig forskjell for dem gjennom å levere et kraftigere verktøy."


Utviklingen av KOMTEK eRenovasjon fremskyndes
"Vi ser at dagens KOMTEK Renovasjon snart vil komme til kort i det arbeidet våre kunder står overfor. Vi mener at vi kan gjøre en viktig forskjell for dem gjennom å levere et kraftigere verktøy. Vi har derfor besluttet å fremskynde utviklingen av vår nye forvaltningsløsning for renovasjon: KOMTEK eRenovasjon", sier produktdirektør Magnus Solberg. "Vi ansetter nå 5 nye personer som styrker kapasiteten vår og gjør oss i stand til kunne levere de første delene av KOMTEK eRenovasjon allerede i 2025."

KOMTEK renovasjon

eRenovasjon vil være en drivkraft i nå målene i avfallsdirektivet
KOMTEK eRenovasjon vil støtte saksbehandlere, feltarbeidere og innbyggere enda bedre enn i dagens løsning. KOMTEK eRenovasjon vil gjennom integrasjonen med vår nye gebyrløsning KOMTEK eGebyr støtte mer fleksible gebyrregulativ og mer effektiv innkreving av renovasjonsgebyr med  å bl.a. å legge til rette for automatisk gebyrføring. KOMTEK eRenovasjon vil by på mer automatisering, bedre selvbetjeningsløsninger, åpne api og integrasjonsmuligheter. KOMTEK eRenovasjon vil på denne måten være en drivkraft i arbeidet mot å nå målene i EUs avfallsdirektiv og ta ut potensialet i bedre og mer effektive tjenester. 

Kom med innspill på KOMTEK-dagene
Kom på KOMTEK-dagene 4-6. november for å bidra med innspill til den nye fagmodulen. Her kan vi by på presentasjoner, workshop og møte med fagfeller. Vi ønsker flest mulig av våre kunder aktivt med i dette arbeidet hvor noen kunder også vil delta som pilotkunder i utviklingsarbeidet.