Blogg

 • Trondheim Sommer – 2023 -

  Trondheimskontoret vårt hadde i sommer besøk av tre studenter fra NTNU. De ble raskt integrert i utviklingsteamet, og forteller her mer om hverdagen deres i Norkart.

 • Oslo Sommer – 2023 -

  I sommer hadde Oslo-kontoret besøk av studenter fra NTNU, NMBU, UiO og UiB. Les mer om studentenes egne betraktninger rundt oppholdet hos Norkart, og hva de fikk bryne seg på i løpet av sommeren.

 • Interaksjonsdesign-studentene Maren Javenes og Toril Hokseggen på stand på KOMTEK-dagene 2022
  Interaksjonsdesign i praksis -

  Maren Javenes og Toril Hokseggen hadde sin praksisperiode som interaksjonsdesignere hos Norkart på Lillehammer.

 • Trondheim Sommer – 2022 -

  Hvordan ser eiendommen og områdene rundt ut når nybygget settes inn på tomten? Og hvordan kan man enklere dele og kommunisere planutvikling med kommune, utbygger og andre relevante parter i tidlig fase av et byggeprosjekt?

 • Oslo Sommer – 2022 -

  Studentene i Oslo tok i sommer fatt på oppgaven med å forenkle dialogen mellom innbygger og kommunens planavdeling. Slik kan kommunens innbyggere være mer involvert i kommunens vedtak, og beslutninger kan tas på et langt mer demokratisk grunnlag.

 • Sommer Lillehammer
  Lillehammer Sommer – 2022 -

  Kan visualisering av data fra pipesensorer bidra til en mer effektiv feietjeneste og være til hjelp i arbeidet med brannforebygging? Studentene på Lillehammer ble gitt en svært viktig oppgave denne sommeren.

 • Norkart Sommer Kristiansand
  Kristiansand Sommer – 2022 -

  Er det mulig å samle ulike sensordata i én enkelt løsning? Studentene i Kristiansand har gjort et dypdykk i et hav av data denne sommeren.

 • Digitaliseringens dansegulv? -

  I år var Norkart og KartAI-prosjektet med på Digin sin båt “S/S Solrik” hvor IT-miljøet på Agder inviterte til samtaler, debatter, presentasjoner knyttet til digitalisering og teknologi.

 • Sommerstudentene 2022
  Årets sommerstudenter er på plass! -

  I år har vi vært så heldige å få 29 skarpe hoder i hus, fordelt på våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og på Lillehammer.

 • Praksisplass som interaksjonsdesignere hos Norkart -

  Gjennom studiet Bachelor i Interaksjonsdesign på NTNU Gjøvik, var 270 timer arbeidspraksis en del av femte semester. Praksisen til Johannes Østreborge Thorsen og Linde Stormo, ble gjennomført på Norkart sitt kontor i Lillehammer, hvor de fikk jobbe med prosjektet «Onboarding av kunder». Målet var å lage et “proof of concept” på hvordan kunder tar i bruk nye Norkart produkt i dag, og hvordan den kan se ut i fremtiden.

 • Norsk havnedataprosjekt i Danmark -

  Vi reiste til Danmark for å delta og representere Kartverkets havneprosjekt på De danske kortdage i Aalborg: Maléne Peterson fra Norkart og Matilde Skår fra Kartverket.

 • Hvorfor lykkes vi med offentlig-privat-innovasjon i KartAi? -

  Hvorfor lykkes vi med offentlig-privat-innovasjon i KartAi? Hva tenker du først på i oppstarten av et prosjekt? Søknad og avtaler — eller trygghet og tillit?

 • Sandvika Sommer - 2021 -

  Kan vi lage en webbasert klient for visning og redigering av kartdata? Sandvika-gjengen fikk et spennende oppdrag å bryne seg på denne sommeren.

 • Trondheim Sommer - 2021 -

  Hvordan er solforholdene, nabolaget, områdeinfoen eller utbyggingsmulighetene for eiendommen? I Trondheim jobbet sommerstudentene med en løsning for å samle mange nyttefunksjoner for boligkjøperen.

 • Lillehammer Sommer - 2021 -

  Fjernavleste vannmålere - hvordan oppdage avvik fra normal bruk? Sommerstudentene på Lillehammer gjorde en grundig jobb med sitt sommerprosjekt hos Norkart.

 • bærekraftig by
  Kan vi planlegge mer bærekraftig med gode GIS-analyser? -

  Klimaendringer, naturkatastrofer og pandemier har ført til at det er økt fokus på et godt planarbeid. Hvor er det hensiktsmessig å tilrettelegge for nye knutepunkter, bygge ut nye boligfelt for barnefamilier eller eldre? En GIS-analyse vil kunne gi gode svar på dette, og er et viktig verktøy i arbeidet for en mer bærekraftig fremtid.

 • vannmåler-registerer-vannlekkasje
  Vannmåler-refleksjoner fra en vannentusiast -

  Visste du at det kun er ca 70% av vannet som hentes opp fra vannkildene til kommunene som når ut til forbruker. Et viktig spørsmål er derfor - hvor blir det av de resterende 30%? – og hva kan vi gjøre for å redusere dette?

 • digital-onboarding
  Digital onboarding -

  Våren 2020 ble Norkart – sammen med resten av Norge oppfordret til å sende samtlige ansatte på hjemmekontor, for å forhindre spredningen av det smittsomme viruset Covid-19. Dette resulterte i at våre nyansatte fikk en litt annerledes start på arbeidshverdagen i Norkart – digital onboarding med hjemmekontor.

 • Praksis, interaksjonsdesign -

  Fredrik Veland og Olav Zapffe Neprud fikk prøvet seg som inhouse interaksjonsdesignere i Norkart. Bachelorstudentene fra NTNU Gjøvik synes det var lærerikt å få kjenne på noe av dynamikken som eksisterer mellom fagansvarlig, utviklere og designere, som ikke er så lett å lære på skolebenken. Praksisplass i en ekte bedrift gir mulighet til å bli kjent med arbeidsmarkedet - og potensielle fremtidige arbeidsgivere.

 • Interaksjonsdesigner Ingeborg -

  Som interaksjonsdesigner har Ingeborg en variert arbeidshverdag - alt fra konseptutvikling til aktiviteter ut mot sluttbruker. Teamet hennes sikrer at mennesker får gode teknologiske løsninger, som gjør arbeidshverdagen deres bedre.

 • Lunner kommuneLunner Kommune
  Bærekraftig by- og stedsutvikling med geografiske befolkningsanalyser -

  Hvordan bruker befolkningen nærmiljøet sitt? Er skoler og kollektivknutepunkt plassert riktig i forhold til hvordan innbyggere faktisk bor?

 • Alexander S Nossum
  SHE - Fra CD-rom til Saas og AI ved hjelp av mangfold? -

  Alexander jobber til daglig i krysningen mellom mennesker, IT og lokasjons teknologi. Torsdag 5.mars står han på Tech-scenen på SHE conference i Oslo Spektrum og forteller om hvordan Norkart har brukt mangfold for å bli mer konkurransedyktige.

 • Sindre, Bjørnar og Vilde - Norkart sommer20
  Interne Ressurser - sommer 2020 -

  Kan vi effektivisere fordeling av interne ressurser i Norkart? Det var utfordringen Lillehammer-teamet fikk bryne seg på i sommer! Les hvordan de løste det her.

 • Trondheimsteamet - sommer20
  sol/skygge - sommer 2020 -

  Kan våre kartdata hjelpe boligkjøpere og -utviklere til å visualisere solforhold gjennom hele året i et 3D-kart? Det var et av oppdragene Trondheims teamet fikk bryne seg på i sommer.

 • Julie Marzano Frey, Marie Skatvedt og Thea Tokstad
  Fikskart.no - Sommer 2020 -

  Kan en applikasjon spare kommunen for unødvendige henvendelser, ved å la brukere selv registrere feil i kartene? Les mer om prosjektet til Sandvika-teamet sommeren 2020.

 • Kenneth og Jan Erik ute på konferanse for å markedsføre e-Torg
  Forretningsutvikler Jan Erik -

  Jan Erik er en av våre dyktige forretningsutviklere som jobber med å utvikle nye produkter og løsninger mot markedet. Han er en skikkelig kartnerd og ser mange viktige bruksområder for kart i fremtiden!

 • GirlTech Fest
  Fremtidens ledere på #GirlTechFest i Kristiansand - For en dag! 182 inspirerte jenter troppet opp på biblioteket i Kristiansand på morgenen en helt vanlig grå tirsdag. Alle var proppfulle av forventninger, inspirasjon, glede, entusiasme og latter. Hva var de […]
 • Gode solforhold
  Kan digitale data gjøre deg til en bedre megler? -

  I debatten ble det det spurt om hva som skal til for å gjøre mer av dette. Hvordan skal kommuner få bedre innbyggertjenester, og samtidig redusere kostnader? Og jeg vil legge til øke kvaliteten, og la mennesker fokusere på oppgaver hvor vi ikke kan erstattes med maskiner eller andre måter å jobbe på. Dette ble jeg utfordret på under Arendalsuka paneldebatt denne uken.

 • sommerstudenter
  Norkart Sommer 2020 -

  Nå kan du sende din søknad om sommerjobb 2020 hos Norkart! Vi ser etter deg som ønsker deg en utfordring, og som har et brennende engasjement for teknologi, enten backend, frontend , UX – eller alt sammen!

 • AR-nabovarsel
  byggAR - Sommer 2019 -

  Sommerstudentene 2019 på AR(augumented reality)-teamet presenterer byggAR. Resultatet av hva vi fire studenter har klart å spikre sammen i løpet av to måneder. AR har kommet langt i 2019 og det å plassere statiske 3D-objekter et eller annet sted i rommet har blitt en relativt triviell sak med dagens rammeverk. Når du skal manipulere 3D-objektene ved å flytte eller skalere de har du en annen problemstilling, da referansepunkter kontinuerlig endres basert på hvordan rammeverket oppfatter omverdenen. Hvis du da på toppen skal lagre 3D-objektet og informasjonen om området for å plassere det tilbake der det er tenkelig at det skal være i virkeligheten ved en senere anledning har vi kommet til vår problemstilling for sommeren.

 • AI sommer19
  Maskinlæring og dyrket kornåker - sommer 2019 -

  Kan en maskin lære å se forskjellen på dyrket korn og gress? Sommerstudentene på AI-teamet kastet seg ivrig over problemstillingen!

 • Fra venstre Sondre Martin Bakke, Lars Martin Aders og Mathilde Ruth
  Internet of Things - sommer 2019 -

  Smarte vannmålere var temaet som studentene på IoT-teamet fikk leke seg med i sommer. Hvordan bruke vannmålerdata fra Norkarts kunder på en nyttig og intuitiv måte?

 • Arendalsuka paneldebatt
  Norkart deltok i paneldebatt på Arendalsuka -

  I debatten ble det det spurt om hva som skal til for å gjøre mer av dette. Hvordan skal kommuner få bedre innbyggertjenester, og samtidig redusere kostnader? Og jeg vil legge til øke kvaliteten, og la mennesker fokusere på oppgaver hvor vi ikke kan erstattes med maskiner eller andre måter å jobbe på. Dette ble jeg utfordret på under Arendalsuka paneldebatt denne uken.

 • sommerstudenter veiledere
  Norkart Sommer 2019 -

  Hver sommer er vi så heldige å få invitere inn studenter fra universitetene til å leke med ulike prosjekter. Våre sommeransatte får en unik mulighet til å sette kunnskap og nysgjerrighet ut i praksis med hjelp av tett veiledning og oppfølging, men også med stor grad av frihet og ansvar.

 • arealplanner
  Gjenvinning av flasker uten å løfte en finger! -

  For et mas det er å drasse med seg flasker og bokser på butikken for å pante i automaten – en etter en.

 • Sandvika miljo
  Slik rekrutterer Norkart flere kvinner -

  Vi ønsker både mannlige og kvinnelige utviklere!

 • sxsw
  SXSW - Sørlandsk blikk på South by Southwest -

  SXSW er et sted hvor det tverrfaglige får en helt ny betydning. Og sjeldent passer det bedre enn akkurat den tiden vi lever i innenfor techutvikling

 • Anne-Sofie-Erichsen
  Utviklerprofilen Anne Sofie -

  Anne Sofie er en av våre dyktige utviklere her i Norkart. I forbindelse med kvinnedagen 8.mars ble hun portrettert som uken utviklerintervju på digi.no.

 • Lars
  Norkart sommer: Hvilken sone er jeg i? -

  Den andre oppdateringen fra Norkarts sommerstudenter i Trondheim som nå har laget en tjeneste som returnerte svaret på hvilke sone innsendt geometri ligger i.

 • Norkart sommer
  Norkart Sommer: Sluttrapport fra Lillehammer -

  Vi ser på resultatet etter sommerens arbeid

 • Norkart Sommer: Oppsummering fra Sandvika
  Norkart Sommer: Oppsummering fra Sandvika - Vi kom oss gjennom en presentasjon uten for mange demospøkelser. Litt feil oppløsning på skjermen, men vi var godt fornøyd med å kunne vise frem resultatet av arbeidet vårt. Resultatet av disse […]
 • sommerstudenter
  Norkart Sommer: Savnet! Hva skjer så? -

  En spennende og viktig problemstilling

 • sommerstudenter
  Norkart Sommer: Sommerjobb med MapAid -

  En oppdateringen fra Norkarts sommerstudenter i Sandvika som forteller om Map Aid

 • Lars
  Norkart Sommer: Hvilken sone er jeg i? -

  Den andre oppdateringen fra Norkarts sommerstudenter i Trondheim som nå har laget en tjeneste som returnerte svaret på hvilke sone innsendt geometri ligger i.

 • Prosjekt Dekningskart
  Norkart Sommer: Prosjekt Dekningskart -

  En oppdatering fra Norkarts sommerstudenter i Trondheim som hadde som oppgave å visualisere dekning i ulike områder på et kart.

 • Brukeren i fokus på NN/g UX Conference i London
  Brukeren i fokus på NN/g UX Conference i London - Vi i Norkart har de siste årene hatt økt fokus på hvordan vi kan jobbe helhetlig med tilrettelegging for gode brukeropplevelser i våre produkter og tjenester. I den anledning deltok vi på […]
 • Smartere-samfunn-NKT
  Vi ansetter 23 nye digitale hoder -

  Alle snakker om digitalisering, men Norkart gjør noe med det!

 • Anne Sofie og Mathilde på Foss4G - London mars 2018
  Kvinner i tech - Konferansens første dag var på selve kvinnedagen – noe som gikk igjen som et tema under hele konferansen. Flere foredragsholdere benyttet anledningen til å ønske spesielt kvinnene i FOSS4G miljøet velkommen og […]
 • Dyktige tech-kvinner
  Dyktige tech-kvinner rekrutterer godt -

  I Norkart har vi de siste årene rekruttert dyktige nyutdannede kvinnelige utviklere.

 • Design Expo på NTNU
  Når studenter skaper fremtiden - Kart og stedfestet data har blitt en viktig del av mange tjenester de siste årene. Vi omgir oss med stedfestet informasjon hele tiden, og det skaper mye av grunnlaget for fremtidens teknologier. […]
 • Norkart-LABS
  Norkart Labs – -

  sammen skaper vi smartere samfunn