Gå til hovedinnhold

Hva er det med ePlanvarsel som fungerer så godt?


Hvert år utarbeides det over 1 600 planforespørsler, der det i noen prosjekter er flere tusen berørte parter som skal ivaretas og varsles. ePlanvarsel fra e-Torg sikrer at alle involverte parter blir varslet på en enhetlig og transparent måte. Dette sikrer at alle får den informasjonen de trenger og har mulighet til å gi sine innspill til prosessen.

 

Bedre oversikt og enkel dialog

For plankonsulenter tilbyr ePlanvarsel en digital utsendelse med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Den digitale innsendingsprosessen inkluderer høringsmyndigheter og forenkler arbeidsflyten for plankonsulentene.

Markus Domaas Lindahl fra Dark Arkitekter forteller dette om sin opplevelse av ePlanvarsel fra e-Torg: "Tjenesten med digital planvarsling har vi brukt noen ganger det siste året, og blitt glade i fordi det sparer oss for mye unødvendig bruk av tid, og fordi kvitteringen over hvem som har blitt varslet er fin å ha i ettertid”.

Umiddelbart etter utsending av varsel, vises alle mottagere i en kvittering. Uttalelser leveres digitalt via Altinn og samles på en dedikert statusside, noe som reduserer behovet for manuell oppfølging og papirarbeid.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Screenshot 2024-06-25 at 09.33.22

“Jeg skal varsle oppstart av en annen reguleringsplan den nærmeste tiden, og ser frem til det fordi tjenesten gjør arbeidet lett for meg.”

 

Ser frem til oppstart av reguleringsplan - arbeidet er gjort enklere med ePlanvarsel

Brukergrensesnitt og funksjoner er utviklet i tett samarbeid med brukerne, og teamet bak ePlanvarsel jobber kontinuerlig med små og store forbedringer.

Group 6287-1

“Jeg opplever brukergrensesnittet med valg av naboeiendommer som varsles som veldig god, og tilsvarende er den nye funksjonen med høringsmyndigheter veldig praktisk. Jeg skal varsle oppstart av en annen reguleringsplan den nærmeste tiden, og ser frem til det fordi tjenesten gjør arbeidet lett for meg", avslutter Domaas Lindahl.

 

ePlanvarsel

eplanvarsel_eywqvg

ePlanvarsel er en enkel måte å varsle berørte parter digitalt ved planoppstart.

Du laster opp eller tegner ditt planomriss og tjenesten henter forslag til naboer og gjenboere innenfor området. Velg deretter hvilke høringsmyndigheter du ønsker å varsle. Alle innspill og svar på varselet vises på en egen statusside.