Gå til hovedinnhold

ePlanvarsel nå med varsling av høringsmyndigheter

 

Siden januar 2022 har Norkart tilbudt ePlanvarsel via e-Torg. Nå har tjenesten fått seg et løft - og vi er stolte av å presentere den nye versjonen som også inkluderer varsling av høringsmyndigheter!

En planprosess involverer mange aktører, og ePlanvarsel fra e-Torg sikrer at alle berørte parter og høringsmyndigheter blir varslet, får korrekt informasjon og gis mulighet til å komme med innspill. All informasjon rundt pågående planvarsling samles på en oversiktlig statusside og uansett størrelse på valgt planomriss, er prisen det samme. 

Anne Sofie Erichsen, produktleder for e-Torg i Norkart, forteller: “Vi er stolte av å være først ute med en ny og forbedret versjon av digitalt planvarsel. Høringsmyndigheter er en viktig brikke i planprosessen, og vi har nå gjort det enda enklere for forslagsstiller eller plankonsulent å varsle alle berørte parter”.

Screenshot 2024-05-06 at 13.36.55

ePlanvarsel i korte trekk: 

  • Last opp eller tegn planomriss direkte i kartet
  • Berørte naboer hentes opp og markeres automatisk
  • Basert på planomrisset vises forslag til aktuelle høringsmyndigheter
  • Legg til aktuelle høringsmyndigheter etter behov
  • Beskriv hva det varsles om og send digitalt via Altinn 
  • Alle innspill og svar på varselet vises på en egen statusside

ePlanvarsel

eplanvarseleplanvarsel_eywqvgePlanvarsel er en enkel måte å varsle berørte parter digitalt ved planoppstart.Du laster opp eller tegner ditt planomriss og tjenesten henter forslag til naboer og gjenboere innenfor området. Velg deretter hvilke høringsmyndigheter du ønsker å varsle. Alle innspill og svar på varselet vises på en egen statusside.