Komplette varslingsrutiner med
KOMTEK BrannforebyggingEn viktig brikke i effektiv forebygging av brann, er å sikre at varsling av feiing og tilsyn når alle berørte innbyggere. Det kan man være sikker på man gjør ved bruk av KOMTEK Brannforebygging, da varslingen som sendes ut fra brannvesenet er mulig å gjøre via både SMS og SvarUt.
Feier

Ved å trygt og effektivt kunne ivareta dialogen med huseiere, samt velge om man vil skal sende ett dokument til hver enkelt eier, eller sende samlet til alle eiere, har man man i KOMTEK Brannforebygging gode verktøy for å tilby effektive varslingsrutiner i alle prosessene som må utføres – både planleggings- gjennomførings- og oppfølgingsfasen. 

Resultatet er at rutinene for varsling er sikrere, og man i større grad unngår å møte opp til tomt hus når man skal utføre tilsyn eller at det ikke er tilrettelagt for feiing. 

Hva er KOMTEK Brannforebygging?

KOMTEK Brannforebygging er en fleksibel løsning som effektiviserer oppgaver knyttet til planlegging, registrering, oppfølging, dialog, rapportering og fakturering av feiing og tilsyn. Den gjenspeiler de lokale behovene et hvert område må ta stilling til med egne data, som for eksempel demografi, trehusbebyggelse og pipetype.

Etter utført arbeid oppdateres risikovurderingen automatisk i KOMTEK Brannforebyggings systemer, og ny dato for for feiing eller tilsyn genereres automatisk basert på risiko.

Enklere tilgang til gebyr i KOMTEK:

Brannvesenet kan få full kontroll på alle gebyr som ligger på en eiendom. Man kan enkelt se om eiendommen betaler for feiing/tilsyn eller ikke. Dersom man oppdager at eiendommen ikke betaler gebyr, kan det enkelt sendes en melding (gjennom KOMTEK sitt interne meldingssystem) til gebyransvarlig slik at vedkommende kan registrere dette. 

I tillegg til SvarUt og bedre gebyrhåndtering, ble det i fjor lagt til nye dokumentmaler. Rent konkret betyr det at det nå er flere flettefelt som er tilgjengelig, slik at man kan etablere flere egne dokumentmaler hvis ønskelig. Mulighet til å legge inn egen logo er også mulig, slik at man får tydeliggjort avsender når man sender informasjon ut til eiere. Dokumentmalene er grunnlaget for hva man sender til innbyggerne – og blir publisert bla i MinEiendom, blir overført til arkivet og blir tilgjengelig for brannforebyggeren i Innbyggerdialogen.  

Ta gjerne kontakt med oss hvis dere ønsker mer informasjon eller har noen spørsmål.


Les mer om KOMTEK Brannforebygging Ta kontakt