Enklere planlegging for kommunen

Sigbjørn Dale, Klepp kommune

Da Klepp kommune trengte et nytt og smartere planregister og innsynsverktøy for eksterne aktører, falt valget på Norkart sitt arealplaner.no.

– Planregisteret er viktig for at saksbehandlere og eksterne aktører kan få en oversikt over de reguleringsplanene som finnes. Arealplaner.no forenkler dette for oss, sier Sigbjørn Dale, geodataingeniør i Klepp kommune.

Klepp kommune ligger midt på Jæren i Rogaland fylke, og er en kommune med rundt 20.000 innbyggere. Kommunen har en egen digitaliseringsstrategi som i stor grad handler om endret intern og ekstern samhandling, men også gjennomgang av rutiner og arbeidsmetoder.

– Digitaliseringsstrategien vår er en overordnet strategi for digitalisering i alle våre tjenester fremover. Strategien har som mål å gi enklere tilgang til informasjon og tjenester, og på den måten bidra til at tjenestene våre blir smartere og mer effektive. For mitt fagområde handler det om å holde seg oppdatert på nye løsninger som er brukervennlige og har mulighet for å snakke med andre programvarer. At Norkart jobber med å gjøre arealplaner.no klar for FIKS er et steg i riktig retning for en mer automatisert kommune, forteller Dale.

Dale jobber med oppgaver innenfor matrikkel, GIS, kartforvaltning og arealplaner. Hans oppgaver med arealplaner er å vedlikeholde og oppdatere kartdelen av planregisteret i kommunen.
Alt i én løsning – smarte byer

Med arealplaner.no fra Norkart får du raskt oversikt over gjeldende planer i din kommune, og en løpende status på planforslag som er under behandling. Brukergruppen internt i Klepp kommune er alle som jobber mot områder som er regulerte, som saksbehandlere på byggesak, landbruk eller de som forvalter eiendommer til kommunen.

– Utenom mine kollegaer er løsningen nyttig for næringslivet, utbyggere og andre som ønsker å finne gjeldende reguleringsplan, eller planer under arbeid. Vi bruker arealplaner.no som planregisteret vårt, og som et verktøy for planinnsyn for eksterne aktører. Tidligere har vi hatt én løsning for planregister og en for plandialog/innsyn. Nå har vi alt i én løsning. Planregisteret er viktig for at saksbehandlere og eksterne aktører kan få oversikt over de reguleringsplanene som finnes. Arealplaner.no forenkler dette for oss, sier han.

Smarte, bærekraftige samfunn er en del av regjeringens satsing for at de som bor og arbeider et sted skal oppleve samfunnet som enkelt, effektivt, fleksibelt og innovativt, i tillegg til å være attraktiv for næringslivet og økonomien.  Et av målene er å gjøre så mye data som mulig tilgjengelig for innbyggerne slik at det blir lettere, bedre og tryggere å bo der.

I Klepp kommune har løsningen gitt saksbehandlerne en enklere og mer effektiv dialog med innbyggerne. Før Rogalandskommunen innførte arealplaner.no hadde de et samarbeid på Nord-Jæren med flere kommuner med en felles løsning for innsyn i planer og byggesaker.

– Samarbeidet ble lagt ned ved nyttår, og vi trengte en ny løsning for plandialog. Norkart kunne tilby oss det ved å oppgradere planregisteret vi hadde fra før, forteller geodataingeniøren.
Les mer om Arealplaner.no Gå direkte til Arealplaner.noarealplaner.no