kart-newcloudcloudcloud

arealplaner.no

arealplaner.no

arealplaner.no

Mer selvbetjening, mindre saksbehandlingstid 

arealplaner.no sørger for at innbyggere, næringsliv, fagmyndigheter og saksbehandlere enkelt og raskt får tilgang til et digitalt planregister, og mulighet til å bidra mer effektivt i plan- og byggesaksprosessen.

 • En komplett løsning for forvaltning og innsyn i plandata
 • Moderne webapplikasjon tilgjengelig på alle enheter (mobil, nettbrett og PC).
 • Enkelt, oversiktlig og brukervennlig grensensnitt
 • Brukern kan lett søke seg frem til rett plan
 • Detaljinformasjon om hver enkelt plan blir presentert på en oversiktlig måte.
 • Arealplankartet har en sentral rolle og er tett integrert med GISLINE Arealplan
 • Håndterer planer på alle stadier i planprosessen fra forslag til vedtatte planer
 • Håndterer planer i alle vertikalnivåer
 • Tydelige meldinger hvis forhold ved planen som brukeren må være spesielt oppmerksom på
 • Automatisk konsistenssjekk mellom arealplankart og registerdel
 • Plandialog med tilbakemelding, påtegning og visning av Sakssystemets milepæler
 • Integrasjoner med andre systemer via Geointegrasjon/FIKS-plattformen
 • Etablering av PlanID fra Sakssystem
 • Automatisk lagring av dispensasjoner fra Sakssystem

Ønsker du å få tilsendt mer informasjon om arealplaner.no?

arealplaner.no ivaretar alle kravene gitt i plan- og bygningsloven, kart og planforskriften, produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 4 (NPAD), samt tilhørende lovkommentarer og veiledere.

Velger du arealplaner.no fra Norkart, velger du et åpent og tilgjengelig planregister designet for en digital selvbetjent fremtid, levert av et team som vil være med på endringsreisen gjennom digitale planbestemmelser, 3D-planer og alt hva fremtiden måtte kreve for en trygg, demokratisk og åpen arealplanforvaltning.

Et oppdatert og tilgjengelig digitalt planregister er en forutsetning for å digitalisere kommunenes tjenesteproduksjon på plan og byggesak.

Norkart bidrar til å forenkle hele verdikjeden rundt plan- og byggesak gjennom ebyggesok.no, e-torg.no og NORKART Datavarehus som leverer kart-, eiendom- og plandata inn til alle plan- og byggesakssystemer i markedet.

Hva sier brukerne?

Se mer info om Norkart Brukerforening

Aktuelt:

«– Digitaliseringsstrategien vår er en overordnet strategi for digitalisering i alle våre tjenester fremover. Strategien har som mål å gi enklere tilgang til informasjon og tjenester, og på den måten bidra til at tjenestene våre blir smartere og mer effektive.»

Sigbjørn Dale, geodataingeniør, Klepp kommune

Les hele artikkelen her:

Asbjørn Sundbye

Kundeansvarlig

Tlf. 930 21 136

asbjorn.sundbye@norkart.no