Norkart vant «GIS-anbudet» til 12 kommuner i innlandet!Vi er stolte av at 12 kommuner på Hedmarken valgte Norkart som leverandør av Geografisk Informasjons System (GIS-system) for kommunale forvaltningsoppgaver. Kontrakten går over fire år – og er verdt mye i verdi og omdømme for Norkart, og de 12 kommunene som omfattes av avtalen er Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Hamar, Løten og Stange, Eidskog, Ringsaker, Åsnes, Våler og Elverum.

Vi har nå startet leveransen av GISLINE-plattformen som er Norges mest komplette system for forvaltning av geografisk informasjon. I GISLINE inngår Kartforvaltning, Matrikkel, Landmåling, Oppmålingsforretning, Landbruk, Arealplan / Planregister og Plandialog.

Leveransen omfatter programvarelisenser, installasjon, konsulenttjenester, opplæring, support, drift og vedlikehold av programvare.

Overordnet krav i anbudskonkurransen var:

  • Programvare og løsning skal effektivisere kommunal forvaltning og kommunale tjenester gjennom bedre og mer effektiv saksbehandling ved bruk av GIS og geodata​.
  • Etablere GIS og geodata som sentralt fellessystem for kommunene.
  • Skape en felles plattform som gir kommunen større og mer robuste fagmiljøer.

GISLINE-banner

Norkart har som en del av den løpende videreutviklingen innen plan og geodata utviklet nye løsninger og ny funksjonalitet i GISLINE. Dette er funksjonalitet som har stor nytteverdi også for andre kunder. Et eksempel er en ny responsiv feltløsning for Oppmålingsforretning og nytt skybasert Planregister (arealplaner.no) som også er levert til Bergen kommune.

For best mulig integrasjon med andre løsninger gjør Norkarts forvaltningsløsning det mulig å tilgjengeliggjøre data via en åpen felles PostGIS-database. Dette gjør det mulig for Kunder å benytte både QGIS og løsninger fra andre markedsledende aktører inn mot Norkarts forvaltningsløsning.

Vi ser frem til mye jobbing innenfor GIS-området kommende år sammen med gode kunder.