Praksisplass som interaksjonsdesignere
– og et kræsjkurs i KommunalteknikkI begynnelsen av året hadde Fredrik Veland og Olav Zapffe Neprud 180 timer praksis hos Norkart – som en del av det siste semester i Bachelor-studiet Interaksjonsdesign på NTNU Gjøvik. Praksisen foregikk på Norkart sitt kontor i Lillehammer, og her fikk de jobbe tett med teamet som jobber med vann- og avløp (VA-teamet) mens de designet VA-modulen til neste generasjon KOMTEK. Her deler de erfaringene etter en intens praksisperiode.

Hva går en praksishverdag ut på?

Da vi begynte praksisen skjønte vi raskt at det var en del å sette seg inn. Vi fikk naturlig nok en innføring i hvordan vi kom oss på «nett», og å gjøre oss kjent med de forskjellige verktøyene som skulle brukes. I tillegg måtte vi skaffe oss en grunnleggende forståelse for fagfeltet VA (Vann og avløp), og de ulike aktørene som driver med dette. I løpet av praksisperioden hadde vi flere ulike oppgaver som handlet om VA og eiendomsskatt. Dette er fag vi ikke lærer på interaksjonsdesigner-studiet, så her ble det skikkelig «kræsjkurs» i kommunalteknikk. Vi har dermed lært at interaksjonsdesignere må kunne mye om fagfeltet de skal jobbe med – for å virkelig knekke koden.

Praksisen var tre dager i uken – mandag, onsdag og fredag, og dagene startet kl. 09:00 med morgenmøte, mens resten av dagene varierte  ut i fra hvilke oppgaver vi hadde fått tildelt. Vi fikk jobbe mye selvstendig med oppgaver, men deltok også på workshoper for å få frem ideer raskere og mer effektivt. Arbeidshverdagen i Norkart er veldig fin og du har mange dyktige kollegaer rundt deg, man trenger sjeldent å gå langt for å få svar på en problemstilling. 

Vi fikk også bli med ut i feltet to dager. Da dro vi på besøk til saksbehandlere i kommunene for å prate med dem og observere de i arbeidet sitt. Målet med dette var å skaffe mer innsikt i hvordan de bruker KOMTEK i dag, hva de synes, og hvordan arbeidsdagen deres er. Vi besøkte først en saksbehandler i Nittedal, og så en i Eidsvoll Kommune – takk for at vi fikk komme.Et lite innblikk i hva vi brukte tiden til

I starten av praksisen ble vi tildelt et par hovedoppgaver vi skulle gjennomføre, men på morgenmøtene ble det gjort omprioriteringer underveis for å få ferdigstilt viktige leveranser til kunder – så vi måtte hive oss litt rundt. Dette ga oss et mer realistisk innblikk i hvordan en arbeidsprosess er – som på skolebenken kan se ganske ryddig ut. Kort oppsummert var dette hovedoppgavene våre – i tillegg til flere mindre oppdrag.

  • Ny forside på (VA) vann- og avløpsmodulen

Vår første ordentlige oppgave gikk ut på å designe forslag til hvordan fremsiden til VA modulen skulle se ut. Denne fremsiden er ment å fungere som arbeidsflaten til saksbehandlerne i kommunen når de er inne på VA modulen. KOMTEK består av flere ulike moduler, og VA modulen er en av disse.

  • Gjennomgang av Nextgen KOMTEK

Vi fikk oppdraget om å evaluere den nye generasjonen av KOMTEK som skal lanseres snart. Her fikk vi lov til å være kritiske, og å komme spørsmål vi lurte på eller ting vi mente burde vært gjort annerledes.

  • Vannmåler og Vannmåler Punkt

Den siste oppgaven var å designe sidene for vannmåler og vannmåler punkt. Her hadde vi en idéworkshop der vi skisset for å komme opp med ideer.


Oppsummering

Vi synes at det har vært  ekstremt lærerikt å ha praksis i en ekte bedrift som Norkart. Og det har gitt oss en sjanse å føle på hvordan det er å jobbe som en in-house interaksjonsdesigner ute i en bedrift. Det har også gitt oss muligheten til å lære vekk noe av det som vi har lært på skolebenken og få testet teorien vi har lært i praksis. Vi har også fått kjenne på noe av dynamikken som eksisterer mellom fagansvarlig, utviklere, designere osv., som ikke er så lett eller ofte man får følt på i skolesammenheng.Interaksjonsdesign i Norkart

Interaksjonsdesignere i Norkart ivaretar det faglige felleskapet og kompetansehevingen sin gjennom Norkart UX faggruppe. Denne gruppen består våren 2020 av seks personer, som samles ca én gang i måneden. På disse møtene oppsummerer UX-gruppen hva de jobber med nå om dagen, og deler kunnskapen som de tilegner seg faglig både innenfor fagområdet de jobber med (f.eks Vann og avløp) og faget UX. Av og til benyttes de fysiske møtene til workshops og øvelser på metoder og teknikker de ønsker å ta i bruk i prosjektene.  UX faggruppen reiser også årlig på seminarer nasjonalt eller internasjonalt for å følge med i utviklingen innenfor faget. Er du interessert i å jobbe i Norkart så kan du se våre ledige stillinger på norkart.no/jobb

 

Bli med å skape et smartere samfunn!


jobb


Interaksjonsdesigner Ingeborg