Gå til hovedinnhold

Internet of Things - sommer 2019

Internet of Things – sommer 2019

IoT-teamet er blant de første som fikk testet ut våre nye lokaler i Trondheim (selv om det også innebar å være med på flytteprosessen…!). Men med tre slike blide og positive personer gikk det supert!

Teamet består av (fra venstre til høyre på bildet) Sondre Martin, Lars Martin og Mathilde. De går alle på NTNU, henholdsvis informatikk og  I&IKT produksjonsledelse, som gjorde dette til en fin miks. Her deler de litt sine tanker og erfaringer om årets sommerjobb i Norkart!


Fra venstre Sondre Martin Bakke, Lars Martin Aders og Mathilde Ruth

Nå går en spennende og lærerik sommer for oss sommerstudenter i Norkart mot slutten. Vårt team har holdt til på Trondheimskontoret og har fått lov å jobbe med IoT sammen med vann- og avløps-gjengen i Norkart.

Da vi startet sommerjobben i juni ble vi først introdusert til noen ultralyd sensorer som skulle brukes til å måle overvanns-strømning og sandfang i kummer. Da disse sensorene viste seg å være mer hensiktsmessige for andre oppgaver tok prosjektet vårt en litt ny vending. Vi fikk da lov å styre prosjektet vårt videre i en retning som interesserte hele teamet. Den resterende delen av sommeren tilbrakte vi da med å jobbe med det velomtalte og nyttige fenomenet: Smarte Vannmålere.

Prosjekt


Vår oppgave gikk i store trekk ut på å fremstille dataene fra smarte vannmålerene for kunder av Norkart på en nyttig og intuitiv måte. Vi fikk satt våre hjerner i kvern og latt kreativiteten ose da vi i første omgang ønsket å finne nye vinklinger på hvordan vannmåler dataene kunne brukes.

For å sette ideene våre ut i virkelighet fikk vi testet Microsoft sin visualiseringsløsning for store datamengder, nemlig PowerBI. Vi ble fort bitt av PowerBI-basillen og kom derfor inn på tanken om å finne en enkel måte å fremstille rapportene vi produserte i Norkart sine løsninger. For å løse denne oppgaven laget vi et API som skulle returnere en embedded versjon av enhver PowerBI rapport man skulle ønske. Dette var noe Norkart ikke hadde jobbet med tidligere og vi fikk derfor mulighet til å bane vår egen vei i produksjonen av et eget produkt. Etter flere arbeidsdager med knoting, kunne vi endelig meddele at det var mulig å vise vår datafremstilling i Norkart sine faktiske løsninger.

Arbeidshverdagen


Utenom et spennende og utfordrende prosjekt har vi fått erfaring med å jobbe tett i team gjennom en fullstendig utviklingsprosess fra A til Å. Med hyggelige dager på kontoret, sommerfest og ispauser (de dagene Trondheimsværet tillot det), har syv uker flydd av gårde.

Etter en lærerik og unik sommer vil vi takke for oss og takke Norkart for tilliten, spennende utfordringer og veiledning fra kule ansatte.


IoT sommer19

Les mer om Norkart Sommer