Gå til hovedinnhold

Eksklusiv tilgang på meglerpakker i e-Torg


I Norkart er vi spesialister på eiendomsinformasjon. Vi leverer alltid siste oppdaterte data i kommunale
meglerpakker, samt relevante dokumenter for forretningsfører via vår eksklusive tilgang på BBL-meglerpakker over hele landet.

I februar ble meglerpakkene våre lansert på e-Torg, noe som betyr at du nå enkelt kan bestille dem direkte - uten å måtte kontakte kommuner eller BBL. Er du registrert fakturakunde og har berettiget interesse kan du enkelt bestille meglerpakker direkte via e-Torg.

<< Gå direkte til Meglerpakker i e-Torg >>

Meglerpakker fra e-Torg


Meglerpakker fra BBL-forretningsførere

Norkart har eksklusiv tilgang på meglerpakker fra flere av landets boligbyggerlag. Før var disse tilgjengelige via Meglerportalen, men nå er de kun å bestille via e-Torg.

Grimstad1-1


Kommunen bestemmer innholdet i meglerpakken

Innholdet i en meglerpakke vil variere fra kommune til kommune. Den er satt sammen av ulike enkeltprodukter der kommunen bestemmer minimumsinnholdet og setter sammen ulike pakker tilpasset behov. Pakken kan inneholde informasjon som kommer fra andre leverandører enn kommunen, fra for eksempel brannvesen eller renovasjonsselskap. Norkart kan også levere dokumenter inn i meglerpakken som for eksempel formuesverdi for en eiendom.

Vi tilbyr meglerpakker fra nesten 270 kommuner i Norge - et tall som øker i takt med kommunenes digitaliseringsprosesser.


Eksempler på hva en kommunal meglerpakke kan inneholde:

 • Rapporter for gebyrer og skatt 
 • Eiendomskart 
 • Planer og bestemmelser 
 • Analyser
 • Brannforebyggingsrapporter,
  ev. pipe/feiing
 • Restanser
 • Formuesverdi
 • Ferdigattest
 • Bygningstegninger
 • Situasjonskart

 • Situasjonskart
 • Flyfoto
 • Vegstatuskart
 • VA kart
Lett tilgjengelig og alltid sist oppdaterte data

Kommunale meglerpakker og BBL-meglerpakker fra e-Torg inneholder alltid sist oppdaterte data – både fra matrikkel, grunnbok og kommunale data. 

I tillegg til å være tilgjengelige i e-Torg, er meglerpakkene tilgjengelige i de tre mest brukte meglersystemene i Norge; Webmegler, WebTopStream og Vitec Next.

Meglerpakke

Meglerpakke-i-e-torgI e-Torg finner du kommunale meglerpakker, samt relevante dokumenter for forretningsfører via vår eksklusive tilgang på BBL-meglerpakker over hele landet. 

En meglerpakke fra e-Torg kan inneholde blant annet:
Eiendoms- og bygningsinformasjon, kartutsnitt, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, gjeldende arealplaner/reguleringsplanser, tilknytning til offentlig vann og avløp, kommunale gebyrer (vann og avløp).