Gå til hovedinnhold

Først i Norge med automatisert konsesjonssjekk


Nå er prosessen rundt å finne ut om eiendommen som skal skifte eier krever egenerklæring om konsesjonsfrihet forenklet. Den automatiserte sjekken på eiendommen kaller vi Konsesjonssjekk, og vil spare meglere, kjøpere og kommunen for mye tid og papirarbeid.

I konsesjonssjekken settes det opp et oversiktlige sammendrag som forteller hvilket skjema du skal bruke, og hvilke felter i skjemaet som skal fylles ut. Direktelenker til skjema som skal fylles ut, oversikt over hvilke lover som gjelder, samt oversikt i kart følger også med. 

Automatisert konsesjonssjekk finnes også i meglersystemene Webmegler og Core (tidligere WebTopStream) som en del av Meglerpakkene levert av Norkart.

<< Gå direkte til Konsesjonssjekk i e-Torg >>


Forenkling av egenerklæringsprosessen for konsesjonsfrihet

I utgangspunktet er alle eiendommer konsesjonsbelagt etter konsesjonsloven. Det vil si at når man kjøper, arver eller får en eiendom må man også søke kommunen om tillatelse for å overta eiendommen.

Heldigvis er eiendommer under 10 dekar fritatt fra dette, men er eiendommen mellom 2 og 100 dekar må den likevel erklæres som konsesjonsfri dersom det for eksempel ikke er boplikt, den er ubebygd eller ligger innenfor et regulert område. Reglene er mange og oppleves ofte tidkrevende å få klarhet i.

Markerer en viktig start i arbeid med automatisering

Norkarts mål i videre arbeid med automatisering av byråkratiske prosesser knyttet til eiendomstransaksjoner, er å gjøre egenerklæringen for konsesjonsfrihet enda enklere ved at skjemaet også kan sendes inn digitalt med digital signatur. Da vil alt gå i en digital flyt fra kjøper via megler, kommune og kartverket.

Linn-Ida Ellingsen, markedssjef for bygg- og datatjenester i Norkart, forteller: "Med introduksjonen av Konsesjonssjekk i e-Torg og i meglersystemene, markerer vi et viktig førstesteg mot å forenkle og forbedre prosessen rundt eiendomstransaksjoner. Tilgjengeliggjøring av tjenester som Konsesjonssjekk vil bidra til at eiendomsoverdragelser kan skje raskere, fordi færre mangelfulle skjema sendes til kommunen, som der igjen må sende disse i retur. På denne måten spares både tid, og penger, for alle involverte i prosessen rundt eiendomstransaksjonen.".

 

Konsesjonssjekk

KonsesjonssjekkVi gjennomfører en automatisk konsesjonssjekk på en eiendom og gir deg en PDF som dokumentasjon på hvilke registre som er sjekket og om det er behov for å fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet for en gitt eiendom