Gå til hovedinnhold

Oppgradering til FKB 5.0: Mer tilgjengelig og forståelig data

Som følge av at Kartverket vil gå over til ny standard SOSI 5.0, vil Norkart gradvis tilpasse sine tjenester i mai og juni. Overgangen til FKB 5.0 medfører en forenkling av data og egenskaper, noe som gjør FKB mer tilgjengelig og forståelig for andre brukere utenfor geodatamiljøene. 

Endringer og tilpasninger i våre tjenester

I forbindelse med overgangen er det gjort omfattende tilpasninger i våre løsninger. Dette gjelder blant annet forhold knyttet til delt og heleid geometri, assosiasjoner mellom objekter, eksterne pekere og kodelister.  Det vil også bli endringer på alle våre tjenester som bruker FKB-data samt FKB-filleveransene. Det vil si at tjenestene enten vil få endret struktur eller bli erstattet med nye, men du som sluttbruker vil ikke merke noe til dette.

Kartverket stenger for oppdatering av data i en periode

Kartverket har etter påske stengt for oppdatering i FKB basene. Derfor er dagens tjenester ikke ajourholdt med nye data fram til Kartverket gradvis åpner opp for oppdatering og utlevering. Ajourholdte data vil da igjen være på plass i henhold til tidsplanen hos Kartverket. Du finner oppdatert informasjon på Kartverkets statussider.

Du kan lese mer om dette på Kartverkets nettsider: Innføring i FKB 5.0