Gå til hovedinnhold

Bedre datakvalitet gir besparelse for både kommune og innbyggere

Bilde: Jan Erik Alfstad, teamleder for konsulent i Norkart, på KOMTEK-dagene 2023.

Automatisering og digitalisering tar en stadig mer fremtredende rolle i offentlig sektor, og er avhengig av kvaliteten på dataene som brukes. Også for kommuner som benytter KOMTEK er det viktig å ha oppdaterte og nøyaktige data for å sikre at stadig mer automatiserte prosesser gjør jobben de er satt til å utføre.

Høy datakvalitet er ikke bare viktig for effektiv drift og forvaltning; det er også avgjørende for å kunne tilby innbyggerne de digitale tjenestene de etterspør. Med mer avanserte og automatiserte løsninger, blir konsekvensene av dårlige data større. Feil eller utdaterte data kan føre til misforståelser, forsinkelser og i enkelte tilfeller juridiske utfordringer.

Innen kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt vil heving av datakvaliteten i mange tilfeller medføre økt gebyrinngang og en mer rettferdig fordeling av gebyrene ved at man oppdager gratispassasjerer som helt eller delvis ikke betaler gebyrer. Det er derfor vi sier som Balsfjord kommune: “Bedre datakvalitet gir lavere gebyrer for alle”.

Gjennom forskjellige kvalitetsprosjekter i samarbeid med Norkart har de kunnet øke gebyrgrunnlaget med over 1 million kroner. Siden mange av tjenestene er selvkostfinansiert betyr dette lavere gebyrsatser.

Balsfjord

Bilde: Einar Tomter fra Norkart og Elisabeth Furumo fra Balsfjord kommune på KOMTEK-dagene 2023

Korrekte data klar til bruk i KOMTEK

Vi bidrar med datavask som sikrer at kommunens data er korrekte og klare til bruk i KOMTEK. Dette arbeidet er i tillegg essensielt i forbindelse med fornyelsen av KOMTEK, hvor pålitelige data er en forutsetning for å oppnå vårt felles mål: Sømløse integrasjoner, enklere og tryggere arbeidshverdag for kommunens ansatte som forvalter de kommunaltekniske områdene og ikke minst fornøyde innbyggere.

Vi anbefaler å starte med en oppfølgingsdag der en konsulent fra Norkart kommer på besøk og kartlegger hvor skoen trykker. Man bruker dagen blant annet til å forbedre arbeidsprosesser og legge grunnlaget for videre kvalitetsheving.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå med kvalitetsheving av deres data.