Gå til hovedinnhold

Oslo Sommer – 2023

Norkart Sommer – Oslo 2023Bak fra venstre: Sara, Jens, Adrian og Lavanyan. Foran fra venstre: Erling, Østen og Sebastian

I sommer hadde Oslo-kontoret besøk av studenter fra NTNU, NMBU, UiO og UiB. De ble tidlig delt i to; team Forslagsbase og team AI. Les mer om studentenes egne betraktninger rundt oppholdet hos Norkart, og hva de fikk bryne seg på i løpet av sommeren.

Team Forslagsbase

Erlend og Sebastian, team AI

Erlend og Sebastian, team AI

Adrian, Jens, Lavanyan, Jens og Østen ble satt på team Forslagsbase. For tiden jobber kartverket med å digitalisere planforslag, og vi ble satt på sak for å utforske teknologien. Vi kjente ikke til planforslag fra før av, men kom fram til at det legges fram i kommunen når man vil bygge noe nytt eller endre hvordan et område forvaltes.

Vi fikk vite at det ville vært kjekt for både innbyggere og saksbehandlere om planforslag ikke kom som en massiv pdf, men heller ble delt opp og presentert på en nettside. Etter mye lesing og mye drøfting gikk vi løs på en interaktiv visning av planforslag.

Team AI

Adrian, Erling, Østen og Lavanyan, team Forslagsbase

Adrian, Erling, Østen og Lavanyan, team Forslagsbase

Sebastian og Erling ble tidlig kapret av NorkartsAI-gruppe: De fikk som oppgave å se om det var mulig å lage en modell som kunne lage sammendrag reguleringsplaner.

Kjennskap til reguleringsplaner? Nei. Erfaring med AI? Tja. Erling studerer kybernetikk og kan litt av hvert. Sebastian studerer datasikkerhet og infrastruktur og visste kanskje ikke helt hvorfor han ble satt med AI-teamet. Mye kan læres på en sommer, og AI trenger definitivt infrastrukturkunnskap deployes og settes i bruk. AI og reguleringsplaner var i kikkerten, og de satte i gang med å vurdere modeller.

Imens gjengen på Forslagsbase holdt på med kart begynte de på AI å undersøke om det var mulig å lage en datamodell som kunne generere sammendrag av reguleringsplaner. Et stort mål, som måtte snevres inn: sommerens mål ble å se på tilgjengelige modeller og se om de kunne finjusteres til vårt bruksområde. De ble satt med et lite team, som gjorde det lett å bli kjent med alle. I den lille avdelingen ble de ansatte ofte med på statusmøter som egentlig var mellomsommerstudentene og veileder. Da ble det lett å spørre om hjelp!

Backend fikk som mål å lage et API for å servere og redigere planforslag. Imens frontend lærte seg monorepo og React Typescript, satte backend seg inn i C# og Visual Studio. Vi prøvde mye nytt: repository i azure devops, pipelines, service connections og ressursgruppe I azure. Moderne saker som man kanskje ikke lærer på studiet. Det var et tett samarbeid hver dag og prosjektene ble våre.Les mer om Norkart Sommer her

Arbeidshverdagen vår

Sommer? Ja. Sol? Nei. Kort vei fra kontor til stasjon hjalp litt. Egen pult for sommeren, frukt og fulle kjøleskap. Team forslagsbase ble plassert med team undefined og AI-teamet satt på maskinlæringsavdelingen. Sommeren startet med høye skuldre for å pirke borti de proffe, og endte med terskelen på bakken: ett blikk og en vridning av håndleddene betyr foosball.

Vi valgte å starte dagene 8, sånn at vi lå litt foran Norkarts kjernetid 9-15 (og kunne dra tidligere). Begge teamene hadde hvert sitt daglige stand-up møte, hvor vi samkjørte hvordan vi lå an med prosjektene, og pratet løst om livet. Med oppstart 8 blir man ekstra klar til lunsj. Lunsj er viktig, stol på meg!

Kantina er et knutepunkt, med varmretter, suppe og buffet med kaldretter og salater. Det varieres hver dag, med inspirasjon fra indisk, italiensk, norsk og amerikansk. Etter lunsj måtte vi alltid la maten synke med et slag foosball og kaffe, før vi knakte løs på diskusjon, design og kode. Nærmere 14-15 ble det gjerne en pause med yoghurt eller YT.


Sommerstudentene Lunsj

Noen (Østen, aka meg) ble ofte observerte smått dansende rundt lunsjbordet, men hva skalman ellers gjøre når lunsjen er varm og alt er gratis.


Jens, Erling og Sebastian tar en runde foosball etter lunsj

Jens, Erling og Sebastian tar en runde foosball etter lunsjSommerens flow

Sommeren startet når det passet for oss. Det varierte: Sara og Adrian fra Forslagsbase ble førstemann inn døra, sammen med Erling og Sebastian fra AI. Det ga dem tid til å sette seg inn planforslag og reguleringsplaner, og hva oppgavene gikk ut på. Samtidig begynte de å kikke på hvert sitt fagfelt.

Sebastian fikk kræsjkurs i AI av Erling, Sara som studerer interaksjonsdesign satte seg inn i hvordan det oppleves å lese planforslag, imens Adrian ville sparke i gang litt kode i React. Da møtte han på sommerens første tekniske erfaring: monorepo. Monorepo vil si ett eneste git repository med nesten alle Norkarts frontend prosjekter (nettsider). Det føltes litt som om «alle» kunne se «alt» vi gjorde og at vi kunne «ødelegge» ukjente prosjekter. Etter hvert så vi at det var helt trygt, og frykten ga seg. Monorepo senket barrierene mellom prosjekter, og vi følte vi ble en del av noe større.

Nok om monorepo! Jens, Lavanyan og Østen kom somlende etter i andre uke. Nok en runde lesing, med ekstra intro fra de nå erfarne Sara og Adrian. Vi fikk selv velge oppdeling av arbeidsområder og arbeidsoppgaver: Sara ble designer, ansvarlig for brukeropplevelse, og fikk best kål på planforslag. Den eneste kartvante var geomatikkstudenten Adrian, som tok kontroll over frontend sammen med robotikkstudenten Lavanyan. Datamaskinsystem-Jens og Datasikkerhets-Østen var de mest erfarne med systemstruktur og dannet baktroppen i backend.


Lavanyan, Adrian, Jens og Sara diskuterer løsninger

Lavanyan, Adrian, Jens og Sara diskuterer løsningerImens gjengen på Forslagsbase holdt på med kart begynte de på AI å undersøke om det var mulig å lage en datamodell som kunne generere sammendrag av reguleringsplaner. Et stort mål, som måtte snevres inn: sommerens mål ble å se på tilgjengelige modeller og se om de kunne finjusteres til vårt bruksområde. De ble satt med et lite team, som gjorde det lett å bli kjent med alle. I den lille avdelingen ble de ansatte ofte med på statusmøter som egentlig var mellomsommerstudentene og veileder. Da ble det lett å spørre om hjelp!

Backend fikk som mål å lage et API for å servere og redigere planforslag. Imens frontend lærte seg monorepo og React Typescript, satte backend seg inn i C# og Visual Studio. Vi prøvde mye nytt: repository i azure devops, pipelines, service connections og ressursgruppe I azure. Moderne saker som man kanskje ikke lærer på studiet. Det var et tett samarbeid hver dag og prosjektene ble våre.


Fullt fokus på oppgaven

Fullt fokus på oppgavenResultatet

Til slutt står vi igjen med masse kunnskap, en haug datamodeller, og prototypen Forslagsbase (som kanskje ikke er en forslagsbase)! Resultatene av AI-undersøkelsene har vi publisert på Huggingface! Forslagsbase ble et visningsverktøy som deler opp planforslag på en enklere og mer interaktiv måte. I løpet av sommeren har vi fått enormt med frihet i et vennlig arbeidsmiljø. Kart og planforslag var veldig ukjent, men det løsnet fort når vi ble mer kjent med det.

Med det vil vi si tusen takk for en lærerik og trivelig sommer hos Norkart!
Les mer om Norkart Sommer her