Oppgradering til FKB 5.0: Mer tilgjengelig og forståelig data