Interaksjonsdesign i praksis

Studentpraksis: Kartlegge KOMTEK-brukeren