(Illustrasjon: Brandsberg Dahls Arkitekter)

For Brandsberg-Dahls Arkitekter var det helt avgjørende med raskt samtykke fra Arbeidstilsynet for å unngå store konsekvenser for fremdriften av prosjekt Valhall i Stavanger. Etter at Arbeidstilsynet innførte automatisk samtykke ved digital egenerklæring, fikk arkitektkontoret samtykke på under 1 time!
Arkitektkontoret med base i Stavanger har rundt 125 saker i året. Fem til ti av disse krever Arbeidstilsynets samtykke. Det er alt fra boliger og næringsbygg, og til mindre prosjekter som tidligfase prosjekter, volumstudier, og prosjekter der ikke alle går helt til bygging.

– Hovedfordelen med automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet er at det gir prosjektet en større forutsigbarhet, og vi kan styre prosessen mer selv. Jeg synes ikke jobben vår blir mindre, i og med at vi må gå grundig gjennom alt for å erklære at alt er i henhold til kravene, sier Anne Karin Veddeng, partner og sivilarkitekt MNAL hos Brandsberg-Dahls Arkitekter (avbildet).

I tillegg mener hun at det er blitt mindre risiko for at prosjektet stopper opp på grunn av Anne-Karin-Veddeng-Brandsberg-Dahls-arkitekter-kundecase-450x600-1manglende behandling.

Samtykke på under én time

For Brandsberg-Dahls Arkitekter har den nye digitale egenerklæringen med automatisk søknadssvar til søkere som oppfyller alle lovkrav, vært en god nyhet.

– For dette prosjektet har det vært helt avgjørende for å komme i gang tidlig nok fordi kommunen krever Arbeidstilsynet allerede før vi får lov til å gjøre noe som helst. Vi får ikke en gang lov til å støpe fundamenter. Akkurat i Valhall-prosjektet hadde det fått store fremdriftskonsekvenser hvis vi måtte tatt søknaden på vanlig måte, påpeker Veddeng.

Hun forteller at utfordringen for arkitekter er at man kanskje ikke har kommet så langt i prosjekteringen til at man kan svare på alle spørsmålene Arbeidstilsynet stiller, men at det dermed tvinges fram noen valg. Med automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet vil det heller ikke være nødvendig å planlegge for saksbehandling på 10-12 uker.

 

Raskere igangsetting av byggeprosjekt

For byggherren kom det som en stor overraskelse at samtykket kom så kjapt.

–  Alle var helt sjokkerte da det kom så raskt, noe som betyr at vi kommer raskere i gang. Det betyr bedre forutsigbarhet, vi kan komme raskere i gang med de kommunale godkjenningene, og med igangsetting.
Veddeng forteller at Valhall et er et prosjekt med en stram fremdriftsplan fra starten av, og én måned fra eller til har mye å si.

– På dette prosjektet var det to bygg, og vi måtte sende to søknader. Jeg sendte de inn rett etter hverandre, og fikk svar på begge to etter 55 minutter, sier Anne Karin Veddeng fornøyd.

 

Fra manuell til digital søknad og saksbehandling

Arbeidstilsynet forteller på sine nettsider at søkeprosessen tidligere har bestått av søknadsskjema i PDF-format, nedlastinger og manuell innsending via Altinn eller tradisjonell post. Mens saksbehandlingstiden ved manuell saksbehandling kan være fire til tolv uker, tar det nå bare noen minutter. Du finner oversikt over hvilke bygningsmessige tiltak du må søke samtykke om fra Arbeidstilsynet her.

Norkart sin digitale byggesøknadsløsning eByggesøk Proff er første leverandør som tilbyr automatisk samtykke, noe som er revolusjonerende i offentlig saksbehandling innenfor byggebransjen. Det betyr mye tid spart, siden ventetiden på manuell saksbehandlingstid reduseres med flere uker.

Det er gratis å bli kunde på eByggesøk Proff, du betaler først når du sender inn en søknad.