Gå til hovedinnhold

Lillehammer Sommer – 2022

Norkart Sommer – Lillehammer 2022Kan visualisering av data fra pipesensorer bidra til en mer effektiv feietjeneste og være til hjelp i arbeidet med brannforebygging? Studentene på Lillehammer ble gitt en svært viktig oppgave denne sommeren.

Sommer Lillehammer

Her er teamet

– Casper Fabian Gulbrandsen – Master i Computer Science på NTNU
– Johannes Østreborge Thorsen – Bachelor i Interaksjonsdesign på NTNU
– Maren Skårestuen Grindal – Bachelor i Programmering på NTNU
– Jesper Hustad – Bachelor i Dataingeniør på NTNULes mer om Norkart Sommer her

Om oppgaven

Gruppa jobbet med å utforske og utvikle en løsning for å kunne hente ut data fra pipesensorer og visualisere dataen i en fagløsning og for innbyggere. Pipesensoren og dataen ble sendt fra leverandøren airMont i Halden og det er forventet at alle som har en pipe i Halden skal få en pipesensor for å blant annet effektivisere feietjenesten og hjelpe brannforebygging.

Sensoren kan plukke opp ulike data om din fyring ved hjelp av en temperaturmåler, og innenfor spesielle temperaturrekkevidder kan også pipesensoren fortelle deg hvor lang tid du har dannet sot i pipa.


Sommer Lillehammer


Hva har vi produsert?
I tiden vi har jobbet i Norkart har vi utviklet et API som henter ut data fra pipesensorene. Denne dataen blir så ført inn i en fagløsning som er designet for å hjelpe kommune og brannvesen å se visualiseringer av fyringsmønstre, avvik i sensorer eller trender beboere har i fyringen.

Vi har også utviklet en enklere visualisering for innbyggere som kan bli åpnet i Norkarts MinEiendom-løsning for å oppmuntre innbyggere til å fyre mer effektivt. Dette gjør det enklere for kommunen, brannvesenet og innbyggere å vite hva som foregår i pipen mellom periodene feierne går på tilsyn.


Visualisering Pipesensor


Forståelse av oppgaven
Da teamet startet i juni var det først og fremst viktig å sette seg inn i generell kunnskap om brannforebygging, fyring, piper og hvordan alle elementene , som er feltet prosjektet går under. Ved hjelp av de ansatte i Norkart som allerede har mye kunnskap og tanker om brannforebygging var det ikke lenge før vi så verdien av å kunne måle sotdannelse og fyringsmønster. Ved å vite hvem som har sot i pipa og hvem som ikke bruker peisen i det hele tatt kan effektivisere feiing for kommunen og brannvesenet. Noe informasjon kan også vært nyttig å vise til innbyggere for å gjøre dem oppmerksom på god og effektiv fyring.

Med dette bestemte vi oss for å lage et API for å hente ut data, en fagrettet datavisualisering for kommune og brannvesen, og en enklere datavisualisering for innbyggere med mål om å motivere til bedre fyringsmønster.


Sommer Lillehammer


Utvikling av API
Etter å ha fått forståelse for oppgaven og effekten startet gruppen å utvikle et API som kunne kobles opp til pipesensorene for å hente ut data. Samtidig begynte vi å se på måter å kunne visualisere den innkommende dataen. Begge oppgavene var oppfulgt av de ansatte som ga oss verdifulle tips og ledetråder videre i utviklingen.

Utvikling av KOMTEK-løsning
Halden kommune og deres brannvesen ønsker å få oversikt over befolkningens fyringsmønster. Med samarbeidet fra Halden brannvesen er det utviklet en skreddersydd løsning for dette behovet.
Verktøyet gir et situasjonsbilde av fyringsmønsteret til den individuelle husstand og større grupper. Dette kan i fremtiden utvide den allerede eksisterende KOMTEK-løsningen for å gi brannvesenet bedre oversikt.

Bak kulissene drives diagrammene, kartene og den reaktive dataen av Power BI. Mye muliggjøres med dette verktøyet, for eksempel valg på kartet som automatisk oppdaterer regneark og diagram. Dette gjorde det raskt å skape flere iterasjoner for å komme frem til et brukervennlig og effektivt brukergrensesnitt.

Utvikling av innbyggerløsning
Installering av pipesensor i alle bruksenheter presenterte en fantastisk mulighet til å utforske den fremtidige løsningen, som kan øke bevisstheten for innbyggere av trygg og sikker fyring. I samarbeid med eksperter på brannforebygging i Norkart om hvilket innhold som burde inkluderes, er det utviklet en motiverende og nyttig løsning for Haldens innbyggere. For eksempel motiveres brukere til å tenke på eget fyringsmønster ved å se sitt sparepotensiale.

Løsningen er basert på å utvide allerede eksisterende MinEiendom. Brukeren får selv se sine timer fyrt hver uke, måned og år. Motivering til renere og mer effektiv brenning skjer gjennom vennlige påminnelser av kvaliteten på egen fyring og tips til forbedringer. Målrettede kalkulasjoner basert på en kombinasjon av data fra ulike kilder gir mengden penger spart på strøm. For innbyggere på farten finnes det også en mobilløsning.Arbeidshverdagen vår

Sommer Lillehammer

Det har ikke bare vært faglig interessant å jobbe i Norkart, men også svært sosialt. Teamet har jobbet tett og blitt godt kjent i tiden vi har jobbet sammen, og det har gjort at man føler at det er trivelig å komme på jobb hver dag. Vi har også fått god veiledning og generell hjelp av de ansatte i Norkart, som ofte kommer med verdifulle tanker og tilbakemeldinger til arbeidet.

Og vi kan ikke glemme den fantastiske kantina og foosball-spillingen som gjør at man kan klarne hodet, og som gjør hverdagene på Norkart til mer enn bare intens jobbing fra man kommer til man går.

Tiden i Norkart har vært en svært trivelig og lærerik opplevelse som ga oss et innblikk på hvordan det er å jobbe med å utvikle et prosjekt i en ekte bedrift og levere til en ekte kunde. Alle på teamet følte de fikk brukt den kunnskapen man allerede hadde i prosjektet, men vi fikk også mye ny lærdom om sensorteknologi, fagfeltet vi utviklet for og kunnskap til nye programmer.Sommer Lillehammer
Les mer om Norkart Sommer her