Gå til hovedinnhold

Kristiansand Sommer – 2022

Norkart Sommer – Kristiansand 2022I år inviterte vi 29 svært dyktige studenter til å tilbringe deler av sommerferien sin sammen med oss. De har alle tatt del i ulike prosjekter på våre ulike kontorer, og en av oppgavene de ble gitt var å fortelle litt om prosjektene de har jobbet med og hverdagen deres i Norkart.

Først ut er den blide gjengen i Kristiansand, som har sett på mulighetene for standardisering av et hav av ulik sensordata.

Norkart Sommer Kristiansand

Fra venstre: Julie, Karen, Alexander, Ida og Thomas. Liggende: Joachim.

Her er teamet

Sommeren 2022 ble første gang Kristiansand-kontoret hadde sommerstudenter på besøk. Med på teamet er Julie, Thomas, Karen, Ida og Joachim. Kristiansandgjengen har blitt veiledet av Alexander.

Teamet har varierende bakgrunner; Julie studerer integrert master i Elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU i Trondheim. Thomas er akkurat ferdig med bachelor i IT og Informasjonssystemer ved UiA Kristiansand, og er på vei for å ta en master i Informasjonsvitenskap på UiB i Bergen. Karen holder på med bachelor i IT og Informasjonssystemer i Kristiansand, og har tidligere tatt en master i Læringsteknologi. Ida har fullført sin master i Læringsteknologi ved UiA Grimstad og har tatt videreutdanning innen tjenestedesign. Joachim holder på med bachelor i IT og Informasjonssystemer, og er klar for å skrive bacheloroppgaven sin til våren.Les mer om Norkart Sommer her

Prosjekt «Fra Sensor til Samfunn»

Denne sommeren har vi arbeidet med prosjektet «Fra Sensor til Samfunn», som er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører. Prosjektet er gitt i oppdrag fra Kommunesektorens Organisasjon (KS) og Kartverket, og har blitt gjennomført i samarbeid med INTOTO, Bitmesh AS, Vicotee, Pipelife og Cautus Geo.

Som det ligger i navnet, er sensor i fokus denne sommeren for oss. Det er ikke en enkelt standard, eller faste retningslinjer, for bruk av sensorteknologi i Kommune-Norge i dag. Dette kan by på utfordringer hvor kommunene må ta i bruk forskjellige løsninger for å samle inn ulike målinger, som ofte også innebærer forskjellige datasett og formater.

Vi har i sommer utviklet en prototype for API-løsning som er koblet til karttjenesten hos Norkart for å kunne visualisere og fremstille forskjellige datasett i én enkelt løsning. Prosjektet har fått tilgang til historiske datasett med målinger fra flere av samarbeidspartnerne, men også enkelte sensorer som leverer målinger for dette prosjektet i sanntid. Å kunne bruke reelle målinger i prosjektet har vært utrolig spennende!


Norkart Sommer Kristiansand

Parprogrammering har blitt gjort mye i sommer. Her arbeider Joachim og Thomas over Teams for å få visualiseringer på plass i prototypen.Arbeidshverdagen vår

Norkart Sommer Kristiansand

Teamet starter med en daglig stand-up.

Norkart har gitt oss stor frihet til å styre arbeidsdagene våre selv gjennom hele sommeren. Vi har vårt eget rom på kontoret med plass til alle fem, men vi har også hatt mulighet til å ta hjemmekontor når man vil så lenge det er mulig med dagens oppgaver. Uansett hvor vi har vært fysisk har vi startet hver dag med en kort stand-up for å holde hverandre oppdatert. Da gikk vi gjennom hva som ble gjort dagen før, dagens agenda, samt idémyldring og bistand når det har dukket opp utfordringer underveis. Når en eller flere hadde hjemmekontor ble det tatt over Teams, som fungerte veldig fint.

Alle i teamet har fått hvert sitt ansvarsområde for sommerprosjektet. Dette sikret at det var kontinuerlig progresjon gjennom hele sommeren for alle de ulike delene av prosjektet. Tidlig i oppstarten av prosjektet delte vi oss inn i to mindre grupper for å sikre samkjørt fremgang i de to hovedområdene; arbeidsgruppe for teknisk pilotering, og arbeidsgruppe for kartlegging av brukerbehov.

Kartlegging av brukerbehov ble gjennomført med flere dybdeintervju med private og offentlig aktører rundt om i Norge som benytter sensorteknologi i sitt arbeid. Å få en solid forståelse over dagens situasjon når det kommer til bruk av sensorer i norske kommuner, samt hvilke utfordringer kommunene opplever, er viktig når man skal skape noe med nytteverdi for brukerne. Denne kartleggingen ble gjennomført parallelt med første halvdel av den tekniske biten av prosjektet.

Den tekniske arbeidsgruppen startet med å se på mulighetene for å kunne samle data fra forskjellige formater i et eget API, og her fikk vi tildelt forskjellige datasett fra samarbeidspartnere som kunne benyttes for utviklingen av en prototype. Det var også mange valg som måtte tas i starten, valg av hvilken database som skulle brukes, prioritering for hvilke datasett vi ville få inn først, og mye mer. Deretter ble det satt opp en løsning for 3D-visualiseringer av data i kartløsningen til Norkart, slik at datasettene kunne bli fremstilt på et felles sted.Utfordringer underveis

Den største utfordringen gjennom sommeren har nok vært den tilgjengelige tiden. Å arbeide med et slikt prosjekt har gitt et realistisk innblikk i hvordan det funker i arbeidslivet etter studietiden. Men med sommer og sol, og ferieturer bestilt lenge før oppstart, ble det en liten kabal som måtte tilpasses gjennom sommeren da vi ofte manglet én eller flere. For å komme rundt dette måtte vi rett og slett være strategiske i starten, og planlegge de forskjellige oppgavene i forhold til hvem som var tilgjengelig for å arbeide med dem. Denne planen gikk ikke alltid helt på skinner, da det dukket opp sykdom og andre situasjoner underveis, men vi var fleksible med hverandre og tilpasset oss underveis.

Vi fikk også prøvd oss en del på teknologier vi ikke har arbeidet så mye med tidligere, som var lærerikt og interessant. Teamet har vært ganske tverrfaglig og har arbeidet godt sammen, så vi har lært mye av hverandre underveis også. Dokumentasjon når det kommer til utvikling er ikke alltid samarbeidsvillig, og dette fikk vi kjenne på flere ganger gjennom sommeren. Med en del forskjellige verktøy som ble tatt i bruk, var det ikke alltid det var noen med kunnskapen vi hadde bruk for tilgjengelig, så å lese grundig opp på dokumentasjon og mye feilsøk måtte til jevnlig. Men dette har også gitt oss en mye bedre forståelse enn om vi hadde «fått det inn med teskje».

Selv om teknologien vi har brukt ikke alltid er den vi har hatt erfaring med fra tidligere av, har det vært utrolig spennende å få muligheten til å ta forskjellige avgjørelser, lære nye rammeverk, nye metodikker, og ikke minst nye programmer.Norkart Sommer Kristiansand

Resultatet: De grønne byggene viser at temperaturmålingen er normal, men blir temperaturen lav endres fargen gradvis til blå – eller rød om de blir for varme.


Resultatet

Ved slutten av sommerprosjektet, er det utrolig kjekt å endelig kunne se et helhetlig resultat av arbeidet vi har lagt ned denne sommeren. Prosjektet vårt skal også presenteres på FOSS4G (Free and Open Source Software for Geospatial) av vår veileder Alexander Salveson Nossum med en 5 minutters lyn-presentasjon, så det har lagt terskelen høyt for oss gjennom hele prosjektperioden.

Til tross for ferieavvikling så har vi som regel alltid funnet noen i Norkart som kan hjelpe oss å løse problemer underveis, og selv med kontorer spredt rundt om i landet er det godt samarbeid på tvers av avdelingene. Selv om resultatet av prosjektet er en tidlig prototype, er vi stolt over hva vi har fått til denne sommeren. Løsningen er satt opp slik at det ikke er vanskelig å bygge videre på den med flere formater av datasett, flere målinger, eller andre visualiseringsmetoder.
Les mer om Norkart Sommer her