Med eByggesøk Proff er det nå mulig å få automatisk samtykke fra Arbeidstilsynet. Det betyr mye tid spart, da ventetiden på manuell saksbehandling hos Arbeidstilsynet kan reduseres fra ti uker til en time. 

For tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og som inneholder arbeidsplasser, må tiltakshaver søke Arbeidstilsynet om samtykke til tiltaket.

Dette samtykket kan nå gis automatisk ved erklæring av at relevante krav til arbeidsmiljø i forbindelse med tiltaket er ivaretatt.

Les mer om byggesak hos Arbeidstilsynet.


Sparer tid

Automatisk samtykke er tidsbesparende for både ansvarlig søker, og tiltakshaver. Dersom noen av svarene dine krever manuell behandling hos Arbeidstilsynet vil du bli varslet om det underveis mens du fyller ut søknaden om samtykke.

Spørsmålene som må besvares er dynamiske, og vil variere fra de ulike tiltakene som søkes utført. Dette gjelder også for de ulike krav som stilles til det konkrete tiltaket.

Det er tiltakstypen du har valgt som avgjør om du får opprettet en Arbeidstilsynets samtykkesøknad. Antall krav som må besvares kan variere ut ifra tiltakstypen som er valgt i byggesaken. Du kan enten ha opprettet en ettrinns- eller rammesøknad, eller du kan la Arbeidstilsynets samtykke være den første søknadstypen i byggesøknaden din.


Linn-Ida Ellingsen

Som første leverandør i markedet som kan tilby automatisk samtykke – noe som er revolusjonerende i offentlig saksbehandling innenfor byggebransjen – er vi i Norkart stolte over å være et skritt nærmere automatisk saksbehandling i byggesaker. 

 

Hvilke tiltak må dere søke om?

Tiltakshavere har plikt til å søke Arbeidstilsynet om samtykke på forhånd hvis begge disse vilkårene er oppfylt: 

  • De skal oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er søknadspliktig etter plan – og bygningsloven
  • Bygget skal brukes, eller sannsynligvis vil bli brukt, av en virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven

Eneste leverandør

Som første leverandør i markedet som kan tilby automatisk samtykke – noe som er revolusjonerende i offentlig saksbehandling innenfor byggebransjen – er Norkart stolte over å være et skritt nærmere automatisk saksbehandling i byggesaker.

Søknad om automatisk samtykke koster ikke noe ekstra, men inngår i prisen du betaler på kr. 1299,- per byggesak. Enklere blir det ikke!

Du svarer på alle krav i egenerklæringen, og får raskt tilbakemelding på søknaden din i eByggesøk Proff.

Se hvordan du kan opprette og sende søknad om Arbeidstilsynets samtykke.