Ny funksjonalitet:
SMS-kvittering i KOMTEK Slamtømmer FeltVi utvider nå funksjonaliteten rundt SMS i Slamtømmer felt, og det blir nå mulig å sende kvittering for utført arbeid, på SMS direkte til eier av det anlegget som er tømt.

Det er nå mulig å sende kvittering på utført (eller ikke utført) tømming som SMS. Dette vil erstatte funksjonaliteten med skriver i bilene, som kunne skrive ut kvittering på papir. Kvittering på SMS bruker nummer fra Kontakt og Reservasjonsregisteret, for å sikre riktig mottager av SMS ved hver tømming.


KOMTEK Slamtømmer Felt

KOMTEK Slamtømmer Felt støtter alle ledd i arbeidsprosessen rundt slamtømming. I kommunens KOMTEK database (VA Privat) ligger originaldataene. Kjøreleder hos entreprenør har full tilgang til oppdaterte data og all nødvendige info for å administrere roder, kjøreoppdrag, biler og sjåfører.

Ute i bilene har sjåføren det han har behov for og kan rapportere tilbake informasjon om utførte tømminger, eventuelle avvik og posisjon på anlegget. Dersom det er behov for å ta bilder, i forbindelse med registrering av avvik, kan det gjøres via smarttelefon. KOMTEK-databasen oppdateres umiddelbart og kommunen mottar en KOMTEK-melding som beskriver oppdateringen