Store gevinster ved digital nabovarsling

Digitale byggesøknader gir langt mer effektive søknadsprosesser fra start til ferdig innsendt søknad. Visste du at det nå er sendt over to millioner nabovarsler digitalt? I eByggesøk er elektronisk nabovarsling inkludert når du sender inn din digitale byggesøknad.  

Ferske tall fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) viser at norske kommuner årlig behandler rundt 90 000 byggesøknader. Et digitalt nabovarsel gir store besparelser for søkere, og nå er en ny milepæl nådd ved at to millioner naboer er blitt varslet digitalt.

Les mer på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine nettsider.tilbygg-ebyggesøkStore gevinster

Det er store gevinster ved et digitalt nabovarsel. Med eByggesøk slipper du å tenke på hvilke naboer som skal varsles, finne hjemmelshaverne til eiendommen, og personens adresse – dette finner løsningen vår ut av.
I tillegg til at et digitalt nabovarsel gjør søknadsprosessen mer effektiv, bidrar det også til færre feil og mangler som fort kan skje ved manuell innhenting og utfylling av data for eiendom og grunneier. Du får varslet de riktige naboene, som også får anledning til å signere, i tillegg til at eventuelle nabomerknader alltid vil følge med søknaden. DiBK forteller at digitale nabovarsler så langt innebærer en besparelse på rundt 500 millioner kroner.Digitale byggesaker

– Dette er nok en milepæl for byggenæringen, og man kan si at digitalt nabovarsel har vært revolusjonerende for byggesøknadsprosessen, mener Ellingsen.

Les hvordan du i eByggesøk Proff kan varsle naboer gratis flere ganger uten ekstra kostnad.

Ordningen med digitale nabovarsler er del av en større satsning på digitalisering fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Fellestjenester BYGG er en digital løsning for byggesøknader utviklet av DiBK. Tjenesten er utviklet sammen med leverandører i byggenæringen og tilbyr digitaliserte og delvis automatiserte tjenester for innlevering av byggesøknader. Per i dag leveres rundt halvparten av de profesjonelle byggesøknadene gjennom systemet. Bruken av nabovarseltjenesten har doblet seg siden slutten av mai 2020.

I tillegg har 60 prosent av landets kommuner anskaffet løsningen for digital saksbehandling, eByggeSak.
(Oppdatert 01.03.22)

Les om Valle kommunes subsidiering av ebyggesøk
Les om hvordan ABChus automatiserte søknadsprosessene