Med ePlanvarsel går planvarsling ved planoppstart raskere, du får kontroll på varslingsprosessen, i tillegg sparer du miljøet.