Karmøy kommune har valgt å tilby innbyggerne gratis eByggesøk for å forenkle søknadsprosessen for innbygger og kommune. Med dette på plass blir saksgangen raskere, og man unngår mye feil i byggesøknaden.  

Areal- og byggesaksjef Runar Lunde i Karmøy kommune forteller om hvilke grep de har gjort for at det skal bli billigere og enklere å søke om mindre byggeprosjekter på egen eiendom i kommunen. Det gir en raskere tillatelse for den som venter på svar på byggesøknaden.

Effektivisere byggeprosessen

Flere kommuner tilbyr nå gratis eByggesøk til sine innbyggere. Skal du søke om å bygge på egen eiendom er det ofte mye papirer som må fylles ut å sendes inn til kommunen, og det er fort gjort å glemme noe.

Lunde forteller at 6 av 10 manuelle byggesøknader som kommer inn inneholder en god del feil og mangler. Det gjør at saksbehandlerne i kommunen bruker mye ressurser med å sende brev og ha en dialog med den som søker, i tillegg til at de må bruke mye ressurser med å rette opp i søknadene som kommer inn.

Han forteller at ved å bruke Norkart sin eByggesøk-løsning sparer det kommunen for tidkrevende manuelle prosesser. Det igjen gjør at de kan behandle søknadene mer effektivt, gi raskere tillatelse til byggeprosjekter, og det koster langt mindre for innbyggerne.