Skal din kommune i gang med omtaksering i 2022?Vi har gledet oss lenge til å kunne fortelle at KOMTEK Eiendomsskatt nå har gjennomgått store forbedringer, og en ny modul er i produksjon med Rollag kommune som pilotkunde. Den nye modulen vil erstatte forvaltningsmodulen, KOMTEK Besiktiger og SvarUT-integrasjonen.

Ronny Eftevåg om KOMTEK Eiendomsskatt

Ronny Eftevåg forteller om KOMTEK Eiendomsskatt på KOMTEK-dagene 2021

I Norge har 321 av 356 kommuner innført eiendomsskatt (kilde: SSB), og for kommunen er gode verktøy for håndtering av eiendomsskatt avgjørende for å holde oversikt og ha kontroll. KOMTEK Eiendomsskatt er tilrettelagt for å støtte alle arbeidsprosesser knyttet til nytaksering, omtaksering, og løpende forvaltning, samt eventuell bruk av boligverdi/formuesgrunnlag som grunnlag.

Noen av høydepunktene med den nye eiendomsskattmodulen er selvfølgelig at det er en helt ny, og forbedret, takstmodell med automatisk fangst av alle relevante endringer i matrikkelen. Løsningen henter altså informasjon fra matrikkel og andre systemer som forhåndsutfyller takstmodellen, og dermed sørger for automatikk og færre muligheter for å gjøre manuelle feil.

Vi er klare for nye brukere, og prioriterer de kommunene som skal i gang med kommunal omtaksering i løpet av 2022.

Med nye KOMTEK Eiendomsskatt kan du enkelt og oversiktlig planlegge besiktigelse og fritakshåndtering, det vil i tillegg være tilgang og prosesser tilrettelagt for utvalgsnemd.

Informasjon og data fra ny eiendomsskattemodul vil bli integrert inn i Norkarts og kommunens øvrige tjenester der hvor det er aktuelt – bl.a. vil innbygger enkelt få tilgang til egen takst via kommunes digitale innbyggerløsning.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om KOMTEK Eiendomsskatt


Kontakt oss Se artikler i vårt kundesenter