Ny hverdag med gebyreksportAlle gamle faktureringsveivisere kan nå erstattes av KOMTEK Gebyreksport. Faktureringsprosessen i KOMTEK vil altså bli både tryggere og mer effektiv – og det vil bli enklere å håndtere økt volum. I løpet av 2022 skal alle kunder over fra de gamle veiviserne til nye KOMTEK Gebyreksport.

KOMTEK Gebyreksport er en skybasert faktura- og gebyrløsning som blant annet gjør det enklere å kjøre eksport på utvalg og avtalelister i tillegg til at det kan kjøres så mange testeksporter man måtte ha behov for før en eventuell reell eksport.

I tillegg vil KOMTEK Gebyreksport inneholde disse fordelene:

  • Innebygd sikkerhet som gjør at KOMTEK-data ikke oppdateres før alt faktisk er eksportert.
  • Alltid mulig å finne igjen faktureringsfilene da de ligger ute i skyen og kan lastes ned når som helst.
  • Endringer og oppdateringer av programvaren er umiddelbart tilgjengelig da det er skybasert.
  • Enkelt å tilbakestille siste eksport dersom det har blitt feil med for eksempel priser i vareliste. 
  • Brukes det Visma WebService har man mulighet til å kjøre avtaler med ulike terminoppsett ut til forskjellige oppdragsgivernummer.
  • Enklere kundestøtte da filer og logg fra gebyreksport også er tilgjengelig for KOMTEK Kundestøtte.

Har kommunen i tillegg fullversjonen av Fleksibel Fakturering, vil man kunne føye til, endre og slette terminoppsett – samt gi innbyggerne mulighet til å endre terminhyppighet i MinEiendom på egen hånd.

KOMTEK Gebyreksport

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt KOMTEK Gebyreksport