Bedre oversikt over vannforbruk med KOMTEK Fjernavleste vannmålerePå KOMTEK-dagene sto FNs bærekraftsmål på agendaen og hvordan vi som jobber med kommunalteknikk kan bidra til bedre løsninger som fører til mer effektiv ressursbruk – som sparer både miljø, tid og penger. KOMTEK Fjernavleste vannmålere er en enkel og effektiv løsning som bidrar til at innbyggerne får et mer bevisst forhold til vannforbruk, og ikke minst en løsning som gir kommunen kontroll og alltid oppdaterte data på vannforbruk.

Fjernavleste vannmålere på KOMTEK-dagene

Pål Vegard Nordnes fra Norkart holder foredrag om KOMTEK Fjernavleste Vannmålere på KOMTEK-dagene 2021

Vann og løsninger rundt alt fra overvann og vannforbruk i en husstand var eksempler som ble brukt i foredraget til Pål Vegard Nordnes fra Norkart.

En vesentlig del av kommunale gebyr på 18 milliardene som faktureres via KOMTEK – er vann- og avløpsgebyr. Det har skjedd mye innenfor innbyggerdialog de siste årene, og nå kan innbyggerne enkelt få tilgang til egne gebyrer og for eksempel vannforbruk via MinEiendom for de kommuner som tilbyr innbyggerne dette. Smarte vannmålere er i sterk vekst i kommune-Norge – og per i dag ligger det ca 650 000 vannmålere i KOMTEK. Norkart opplever stor interesse og vekst i å installere fjernavleste vannmålere. KOMTEK Fjernavleste vannmålere, er en løsning som er jobbet frem gjennom piloter fra kommune-Norge – og er nå en løsning som er i produksjon for flere av våre kunder. Løsningen håndterer i dag avlesninger og alarmer på mange tusen vannmålere helt ned på timesnivå.

Løsningen tar imot vannmålerdata fra ulike leverandører og kobler disse mot KOMTEK. Dette fører til kontroll på data og dataflyt – og viser avvik der hvor det oppstår avvik. Gevinster er et nøkkelord – og eksempler på gevinster er automatisk innsamling av avlesning til fakturering, lekkasjealarmer som videreformidles til innbyggere som sparer penger og unngår skade på egen eiendom, innbyggerne får informasjon i innbyggerløsningen MinEiendom  og kan få et mer bevisst forhold til eget vannforbruk. Sist men ikke minst – så gir løsningen en mengde data som kan analyseres og skape bedre beslutningsgrunnlag.

Mange kommuner investerer nå tungt i fjernavleste vannmålere. Vi hjelper kommunene og dens innbyggere med å ta ut gevinster og muligheter som ny teknologi gir, sier Pål Vegard Nordnes

Norkarts løsninger håndterer både fjernavleste og manuelle vannmålere i en og samme løsning – dette er viktig da overgangen til kun fjernavleste vannmålere kan ta flere år for en typisk kommune.

Hvaler Kommune har vært en veldig viktig samarbeidspartner i overgangen fra mindre pilotprosjekter til en kunde i med over 5000 vannmålere som leverer avlesninger og alarmer hver time.  Erfaringen hos Hvaler så langt er at de har fått mer kontroll på dataene, og kan følge med på forbruket forløpende. De erfarer at sanntidsdata gir mulighet for å tilby bedre service til innbyggerne, og planlegger bedre håndtering av alarmer som et neste steg. Målet er automatiserte løsninger hvor alarmer, for eksempel om lekkasje eller andre unormaliteter, sendes direkte til innbygger.

Herføl - Hvaler kommune

Sagaøya Herføl i Hvaler kommune

​Er fjernavleste vannmålere interessant for din kommune? Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.


Kontakt oss Se komplett oversikt over Norkarts VA-løsninger

I 2020 besøkte vi Ringsaker kommune for å se hvordan de jobbet med KOMTEK og fjernavleste vannmålere i sin kommune.

Se videoen her: