Jobber kommunen med god nok datakvalitet?Å jobbe med korrekte og oppdaterte data er avgjørende for å jobbe effektivt, ta trygge beslutninger og ikke minst gi innbyggerne i kommunen bedre service.

Vi kan tilby ulike former for kvalitetsheving og analyser. Det har i mange tilfeller vist seg at dette betaler seg gjennom oppsporing av gratispassasjerer og feil som gir inntekter langt utover prisen på jobben. Gratispassasjerer vil si eiendommer som ikke betaler gebyr, men som burde gjøre det utfra retningslinjer i gebyrregulativet.

Vi kan blant annet tilby analyser og kvalitetsheving på følgende områder:

  • Avdekke fiktive eiendommer, fiktive bygg og fiktive person- og organisasjonsnummer gjennom sammenligning av  kunderegister og Matrikkel
  • Avdekke sprik mellom fagdata og gebyr
  • Avdekke om gebyrene er ihht gebyrregulativet
  • Avdekke avvik mellom arealgrunnlaget for VA-gebyr og areal registrert i Matrikkelen
  • Visuell framstilling av avvik i kartDatavask

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt datakvalitet