Varsle naboer flere ganger
– uten ekstra kostnadJobber du som ansvarlig søker? I eByggesøk kan du nå varsle naboer flere ganger i samme søknad – uten at det koster deg noe ekstra.  Du kan også gjøre endringer og varsle på nytt hvis byggeprosjektet ditt endrer seg over tid. Smart, ikke sant?  

Linn-Ida Ellingsen

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er som mange har erfart både tidkrevende og kostbart. Ved å sende inn et digitalt nabovarsel er du bare noen tastetrykk unna, og du slipper alt papirarbeidet før du går til postkassen for å sende nabovarselet rekommandert.  

– Du slipper også å måtte betale for hver enkelt nabo, som man ellers må, hvis du sender et rekommandert brev, forteller Linn-Ida Ellingsen, fagansvarlig byggesøk i Norkart.  

– Med digital nabovarsling gjennom eByggesøk slipper du som ansvarlig søker å tenke på hvilke naboer som skal varsles, finne hjemmelshaverne til eiendommen og personens adresse. Så dette blir jo en mye enklere, raskere og ikke minst bærekraftig måte å varsle naboene på, fortsetter hun.  

I tillegg til at et digitalt nabovarsel gjør søknadsprosessen mer effektivt, bidrar det også til færre manuelle skrivefeil som fort kan skje ved manuell innhenting og utfylling av data for eiendom og grunneier. Du får varslet de riktige naboene, som også får anledning til å signere, i tillegg til at eventuelle nabomerknader alltid vil følge med søknaden.  

– På denne måten kan man si at digitalt nabovarsel har vært revolusjonerende for byggesøknadsprosessen, avslutter Ellingsen.  

Du finner søknadsløsningen og mer informasjon her: