Spar tid, miljø og pengerMer og mer av den daglige registreringen av ulike kartdata er i dag automatisert. Fordelen med et komplett system for geografisk informasjon er mange. Du sparer både tid, miljø og penger.

Vi har snakket med Anne Kjersti Briskerud som er prosjektleder for anbudsprosessen for Hedmark Kart, de 12 samarbeidskommunene i Innlandet som nylig valgte Norkart som leverandør av GIS-systemet.

Hun har noen tips på veien for en best mulig implementering av plattformen.

– For oss betydde det mye å få på plass en felles plattform som alle brukerne var fornøyde med, i tillegg forenkler det arbeidshverdagen vår fordi vi jobber på en annen måte enn før. Digital utvikling, krav til effektivisering og automatisering gjør at kommunene må utnytte GIS og Geodata på nye måter, forteller Briskerud.

Vinn-vinn-vinn situasjon

  • Programvare og løsning skal effektivisere kommunal forvaltning og kommunale tjenester gjennom bedre og mer effektiv saksbehandling ved bruk av GIS og geodata​.
  • Etablere GIS og geodata som sentralt fellessystem for kommunene.
  • Skape en felles plattform som gir kommunen større og mer robuste fagmiljøer.

GIS-systemet har ulike fagmoduler for kartforvaltning, oppmåling, matrikkeldata, arealplan og forvaltning av VA-ledningskart. Illustrasjonsfoto: Norkart

Det tok nærmere to år fra idéen om et felles prosjekt i kommunene ble lansert, til man begynte å jobbe systematisk med anskaffelsen. I starten brukte kommunene mye tid med kartlegging av brukerbehovene, det ble arrangert flere workshops og kartlegging av de ulike brukerreisene. Dette la grunnlaget for konseptet og konseptskissen for anskaffelsen, som det fortsatt skjeles til i dag. Et viktig poeng var at GIS skulle bli et sentralt fellessystem i kommunene.
GISLINE-banner

GIS-systemet som Norkart tilbyr kommuner, statsetater og bedrifter brukes for å oppdatere og kvalitetssikre kartdata for samfunnskritiske oppgaver og tjenester. Det inneholder ulike fagmoduler for kartforvaltning, oppmåling, matrikkeldata, arealplan og forvaltning av VA-ledningskart. Les mer om vårt GIS-system her GISLINE – Norges mest komplette system for geografisk informasjon.

Briskerud anbefaler de som vil i gang med en anskaffelsesprosess å koble på både innkjøpsfaglig og juridisk kompetanse tidlig i prosessen.

– Det er viktig å etablere en god organisering, sette av tid til forankring i kommunen, og sikre en god håndtering av personvernet. Alt dette kan være tidkrevende arbeid, og kanskje ikke noe GIS-medarbeidere normalt jobber så mye med. Derfor kan det være lurt å sjekke om kommunen har en som kan holde i rammene i prosjektet, sier hun.

Fra systemet ble satt i drift for litt over en måned siden har det vært overraskende få skjær i sjøen.

– Vi la stor vekt på kvalitet i systemene, særlig med tanke på kravene vi hadde satt for brukerreisene. Vi er godt fornøyde med prosjektstyringa fra Norkart, og hvordan vi effektivt samarbeidet i grupper på Teams. Fremover håper vi på et stabilt, driftssikkert og oppdatert system som tilpasses den teknologiske utviklingen, og ikke minst støtter de initiativ og nasjonale føringer som kommer. Vi håper også på et faglig samarbeid på tvers av kommunegrenser, og at vi lærer av hverandre, avslutter Anne Kjersti Briskerud.