Ekomportalen i god rute

– blir ferdig med første leveranse i februarAvdelingsdirektør i Nkom, Per Erik Heimdal, uttalte nylig at Ekomportalen skal være ferdig utviklet i midten av februar. Men før bruk må portalen testes. Nkom er allerede i gang med å hente inn reelle testdata fra en rekke pilotbrukere. Når disse er lagt inn i Portalen vil den bli testet i en måneds tid og planen er at det skal åpnes for innlegging av data i større skala fra slutten av mars. 

Alexander Salveson Nossum blir intervjuet i forbindelse med Ekomportalen.

Alexander Salveson Nossum blir intervjuet i forbindelse med Ekomportalen.

Verdifullt samarbeid

– Prosjektet med Egde er et godt eksempel på hvordan bedrifter kan slå sammen hver sin spisskompetanse for å levere vanvittig bra digitaliseringskraft, sier Alexander Salveson Nossum, Innovasjons – og digitaliseringsansvarlig i Norkart. Også Gisle Stavland i Egde roser samarbeidet; – Kombinasjonen av faglig utfordringer, avanserte teknologiske løsninger og samfunnsverdien som Ekomportalen vil ha for Norge, er fantastisk inspirerende å være en del av. 

Ekomportalen er et kartbasert nettsted med nyttig informasjon som tilrettelegger for økt utbygging av høyhastighetsbredbånd, i henhold til bredbåndsutbyggingsloven. Formålet er å etablere en offentlig sentral nettbasert informasjonstjeneste med informasjon om passiv infrastruktur som er egnet for fremføring av bredbånd i valgt område. Norkart leverer både rådgiving, utviklerkompetanse og datatjenester til eKomportalen.  

– Dette er et betydningsfullt nasjonalt digitaliseringsprosjekt som vi gleder oss til å fortelle mer om fremover!