Gå til hovedinnhold

byggAR - Sommer 2019

byggAR – sommer 2019

AR-nabovarsel

Vi på AR(augumented reality)-teamet er nettopp ferdige med vårt engasjement her hos Norkart og gleder oss til å presentere prosjektet vi har jobbet med i sommer. Resultatet for hva vi fire studenter har klart å spikre sammen i løpet av to måneder skal snart legges frem – se video lenger ned! (merk: video er en ren studentproduksjon med egendesignet logo. ref. admin) . Teamet består av geomatikerene Øyvind og Hermann, designeren Eline og Erling. I sommer har vi jobbet med et augumented reality-prosjekt vi har kalt ByggAR! 

byggAR

sommerprosjektet 2019


Før vi prater om løsningen, så kan vi jo prate litt om problemstillingen.
Når det kommer til byggesøknader, så er disse kompliserte, tidkrevende og dyre. Ofte er utbyggere nødt til å hyre inn profesjonelle til å ta hånd om saken, kun for å få søknaden godkjent. Vårt bidrag i dette er å forsøke å bruke AR-teknologi til å visualisere utbygg på bolig. Det er tenkelig at en slik teknologi skal kunne brukes i kombinasjon med data om eiendomsgrenser, matrikkeldata, rør under eiendommen og annen relevant informasjon i prosessen. 
 

AR har kommet langt i 2019 og det å plassere statiske 3D-objekter et eller annet sted i rommet har blitt en relativt triviell sak med dagens rammeverk. Når du skal manipulere 3D-objektene ved å flytte eller skalere de har du en annen problemstilling, da referansepunkter kontinuerlig endres basert på hvordan rammeverket oppfatter omverdenen. Hvis du da på toppen skal lagre 3D-objektet og informasjonen om området for å plassere det tilbake der det er tenkelig at det skal være i virkeligheten ved en senere anledning har vi kommet til vår problemstilling for sommeren.  

Vårt møte med veggen

Den største problemstillingen når det kommer til AR er:

Hva skal et virtuelt objekt plasseres relativt til? 🤔

Boliger er gjerne litt forenklet sett en kube, og hva består kuber av? Plan. Disse planene i 3D-rommet har et navn på folkemunne og kalles ofte for vegg. For at dette prosjektet skulle kunne realiseres måtte vi derfor introdusere brukere for deres respektive vegg.

Etter at brukere har møtt veggen og introdusert den for vår applikasjon kan vi plassere det ønskelige virtuelle objektet på huset deres. 👍Det gunstige med å bruke vegger som referansepunkt er at man enkelt kan flytte ting rundt, men fortsatt være bundet til boligens ytterside. Da en vegg har samme egenskap som et plan ved at det egentlig strekker seg uendelig, så kan man derfor bygge ut etasjer i høyden ved å flytte det virtuelle objektet opp over boligen, langs planet, og derfra ekspandere i dybden.

byggAR

Telefoner er små. Hus er store. Modellering med fingrene kan derfor være litt knotete for å få ting gjort skikkelig ved å trekke ting rundt med fingeren. Gjennom brukertesting fant vi ut at en glidebryter skyvedings med to retninger tillot brukere å skalere i begge retninger i skyvedingsens respektive akse.

Ettersom en slik skyvedings har en høyere og lavere grense tenkte vi det var greit å gi brukeren et tekstfelt en skrivedings hvor de kunne spesifisere nøyaktige størrelser etter behov i tillegg.

Skyvedingser for å skalere de virtuelle objektene ser kanskje veldig simpelt og selvfølgelige ut, men er et produkt av lange diskusjoner, testing og feiling, og inspisering av hvordan brukere tullet det til ved bruk. Poenget her er at virtuelle objekter er vanskelig å interagere med, og å komme frem til en løsning på simple problemstillinger som både er intuitiv og lett å bruke er krevende og noe vi har jobbet masse med!

Utenom dette består prosjektet av rundt 30 swiftfiler, hvor 9 av de kun håndterer modifiseringen av det virtuelle i AR-vinduet, en C# backend i Azure og ca 10 git branches.

Det å designe teknologi for å være lett er vanskelig. Teamet var gjennom en   tidlig i prosjektet for å kartlegge hvem målgruppen var, hvordan de kom til å bruke applikasjonen og hva som er intuitivt. Metodikken vi brukte kalles Design Thinking. Gjennom iterasjoner av lean papirprototyper lærte vi hva som skulle bygges og agilt tilpasset løsningene for de nødvendige endringene. Her fant vi blant annet ut at den største brukergruppen var en annen enn hva vi initielt trodde. Nemlig naboer. Ettersom at en bruker gjerne har n > 1 naboer vil det for hvert prosjekt være 1 utbygger og flere naboer. Informasjon fra intervjuer gjorde naboers ønske klart:

Hvordan vil dette påvirke verdien på min bolig? 🤔

Det var derfor viktig å lage en løsning som kunne deles over nettet hvor naboer hadde mulighet til å inspisere utbygget i AR. For å få til dette trenger man en felles modell av virkeligheten med kjente punkter, slik at utbygget kan plasseres riktig i forhold til omgivelsene. Men ettersom AR-Sky teknologien som skal gjøre det mulig å ha dette, nå under aktiv utvikling, måtte dette improviseres og en hjemmesnekret AR-Sky løsning ble laget.

byggAR plan

Ved veis ende


Et løst definert prosjekt som dette har vært veldig gøy å jobbe med. Vi har støtt på mange problemstillinger i løpet av prosjektet og kommet frem til flere løsninger enn vi trodde vi skulle. Hva vi ønsket å komme i mål med har blitt utvidet ettersom vi løste flere problemer, noe vi ser oss godt fornøyd med.

Det har vært en kul, morsom og ikke minst lærerik sommer i Norkart, og vi kan anbefale å søke til neste års Norkart-sommer!

Vi vil takke Norkart for prosjektet, kaffe, vaffelfredag og en energisk Jan-Erik Vinje.Merk: video og demo er et studentprodukt med egendesignet logo. For mer info om prosjektet kontakt veileder Jan-Erik Vinje, Norkart.Les mer om Norkart Sommer her