Den viktige vårrengjøringen

Overvann VA

Det er lysere dager og vår i luften. Varmen fra solen bryter gjennom kulden, og nedbøren som falt i vinter skal omdannes fra snø og is til vann – men er vann og avløpsnettet vårt klart for å ta unna slike vannmengder? Og har vi kontroll på hvor alt dette vannet tar veien?

I Norge har vi et aldrende VA-nett som ikke er dimensjonert for dagens krav, samtidig vokser befolkningen og klimaet er i endring. Med dette følger større krav til å forvalte det vi har på en smartere måte, slik at vi kan sikre trygt vann og bedre miljø. Gode og oppdaterte VA-data er svært viktig i dette arbeidet.

OvervannVårrengjøring av VA-data

Vann og avløp er samfunnskritisk infrastruktur, og VA-data er derfor et av kommunens viktigste datasett. Utfordringen er at VA-dataene er samlet inn gjennom flere tiår, og over tid vil det kunne oppstå avvik og snike seg inn feil i dataene.

Er alle dimensjoner registrert inn? Er alle årstall korrekte? Er det registrert riktig “materiale” på alle ledninger? Og henger alle ledninger sammen? Dette er en tidkrevende jobb som ofte blir nedprioritert. Kanskje stiller du spørsmålet om det er lønnsomt å sette denne jobben bort til andre?

Arbeidet med å ta en skikkelig gjennomgang av VA-dataene og å få rettet feil er viktig. Denne oppdateringen er også noe alle er tjent med, både kommunen som får et bedre og mer pålitelig datagrunnlag å jobbe med i det daglige, og innbyggerne som får bedre sikkerhet grunnet mindre risiko for skader og feil. Det vil også være raskere å finne og avdekke feil med oppdaterte VA- data og et godt ledningskartverk.

Drift og vedlikehold av VA-infrastruktur

Det å kjøre analyser, finne feil og rette feil er en nødvendig, men tidkrevende oppgave. Norkart har utviklet metoder og verktøy for å utføre dette på en rask og smidig måte. Kanskje er det en investering som gir større gevinst, enn om man skal utføre denne jobben innimellom andre oppgaver?

Vi i Norkart tar gjerne vårrengjøringen av VA-dataene for deg.
Ta kontakt med en av våre konsulenter for mer informasjon, og et uforpliktende tilbud!

(Oppdatert 01.03.22)

Les om Klæbu kommunes opprydding av VA-nettet

Bjorn_Bollandsas

Se VA-løsningene våre