Karmøy kommune tilbyr gratis eByggesøk til innbyggerne

Karmøy kommune har valgt å tilby innbyggerne gratis eByggesøk for å forenkle søknadsprosessen for innbygger og kommune. Med dette på plass blir saksgangen raskere, og man unngår mye feil i byggesøknaden.  

 

Areal- og byggesaksjef Runar Lunde i Karmøy kommune forteller om hvilke grep de har gjort for at det skal bli billigere og enklere å søke om mindre byggeprosjekter på egen eiendom i kommunen. Det gir en raskere tillatelse for den som venter på svar på byggesøknaden.

Effektivisere byggeprosessen

Flere kommuner tilbyr nå gratis eByggesøk til sine innbyggere. Skal du søke om å bygge på egen eiendom er det ofte mye papirer som må fylles ut å sendes inn til kommunen, og det er fort gjort å glemme noe.

Les også om hvorfor Valle kommune subsidierer eByggesøk til sine innbyggere.

Lunde forteller at 6 av 10 manuelle byggesøknader som kommer inn inneholder en god del feil og mangler. Det gjør at saksbehandlerne i kommunen bruker mye ressurser med å sende brev og ha en dialog med den som søker, i tillegg til at de må bruke mye ressurser med å rette opp i søknadene som kommer inn.

Han forteller at ved å bruke Norkart sin eByggesøk-løsning sparer det kommunen for tidkrevende manuelle prosesser. Det igjen gjør at de kan behandle søknadene mer effektivt, gi raskere tillatelse til byggeprosjekter, og det koster langt mindre for innbyggerne.

Se hele videoen som Karmøy kommune har laget om eByggesøk her:

Les om Valle kommunes gratis eByggesøk