Nye regler for bygging på egen eiendom

Har du planer om å bygge på egen eiendom, men er usikker på hvilke regler som gjelder? Fra 1. mai forenkles reglene slik at det blir enklere og billigere å bygge terrasse eller tilbygg uten å måtte søke.

eByggesøk_bygge_tilbyggFra og med 1. mai vil det bli enklere å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. Selv om det blir enklere, vil det fortsatt være en del lover og regler som må overholdes for å kunne bygge på egen eiendom. Flere kommuner har egne regler for hva som kan bygges og plassering av det som skal bygges. Eksempler på dette kan være størrelsen på bygget, nærhet til tomtegrenser, krav og lignende

Med eByggesøk – Norkarts digitale byggesøknadsløsning, får du hjelp og veiledning gjennom hele søknadsprosessen, slik at du kan sende søknaden til kommunen helt digitalt. Veiledningen hjelper deg også til å finne ut hvilke lokale regler som gjelder for det du ønsker å gjøre. Direktoratet for Byggkvalitet har laget en god sjekkliste for å finne ut om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke.

Vi vet at det er utfordrende å navigere, spesielt når man kanskje bare bygger en gang iblant. Med eByggesøk blir du veiledet, også på om det du ønsker å gjøre er søknadspliktig eller ikke. Først med spørsmål for å finne ut om du må søke, og deretter med spørsmål for å finne ut hva som er viktig å ha med i søknaden. Dersom du ikke må søke, får du også veiledning på hva som er viktig å huske på før du setter spaden i jorda.

Sjekk ut selv på eByggesøk.no:eByggesøk-du_trenger_ikke_søke

Er du klar for å gå i gang med din byggesøknad?


Byggesaker forenkles med digitale løsninger

Digitalisering av byggesaksprosessen har vært en målrettet satsning fra Norkart, og selskapet har fått et godt fotfeste i bransjen blant annet gjennom markedsplassen e-Torg. I 2020 lanserte Norkart digital byggesøknadsløsning til det profesjonelle markedet – og nå i 2021 er vi klare for å forenkle søknadsprosessen for alle innbyggerne som vil søke om byggetiltak på egen eiendom.