Nå kan privatpersoner søke digitalt om
garasje, tilbygg eller riving!

I dag lanserer Norkart flere søknadsfunksjoner i den digitale byggesøknadsløsningen – eByggesøk – og forenkler dermed byggesøknadsjobben også for privatpersoner.

De fleste av oss søker kanskje kommunen om tillatelse til bygging eller endring én eller to ganger i løpet av livet. 40 % av førstegangssøknader som sendes til kommunen er beheftet med feil og mangler. Dette fører til merkostnad og lengre saksbehandlingstid. Regelverket er omfattende og kan være vanskelig å forstå. Eksempelvis er ikke alle huseiere klar over at du ikke kan bygge på huset, eller rive det gamle skjulet i hagen – uten å søke kommunen.

Med eByggesøk lanserer Norkart i dag mulighet for private å:

  • bygge garasje
  • bygge et ekstra soverom eller bod på huset
  • rive ned mindre bygg eller garasje på eiendommen


Brukerveiledning – gjennom hele byggesøknadsprosessen

Mange som ønsker å sende inn byggesøknader selv, kjenner ikke til alle forutsetninger og hensyn som må tas for det de ønsker å søke om. Løsningen er dynamisk slik at du kun svarer på spørsmål som er knyttet til det du ønsker å gjøre.
eByggesøk foretar en analyse av eiendommen og autofyller dette inn i søknaden slik at du ikke behøver å gjøre det. Et eksempel er spørsmål om eiendommen ligger i faresone f.eks. for skred, eller om det er kulturminner på eiendommen din. Dersom analyser viser treff får du veiledning til hva du som søker må gjøre videre.

Husk å varsle naboen

Med nabovarsling gjennom eByggesøk får du også mulighet til å sende nabovarsel digitalt. Du slipper dermed å sende rekommandert post til alle naboene som skal varsles, eller gå fra dør til dør for å få signatur. Det digitale nabovarselet sendes til naboens Altinn-innboks, der naboen kan signere for å ha mottatt nabovarselet, og også komme med digital merknad til varselet.

Byggesaker forenkles med digitale løsninger

Digitalisering av byggesaksprosessen har vært en målrettet satsning fra Norkart, og selskapet har fått et godt fotfeste i bransjen blant annet gjennom markedsplassen e-Torg.
I 2020 lanserte Norkart digital byggesøknadsløsning til det profesjonelle markedet – og vi er nå klare for å forenkle søknadsprosessen for alle innbyggerne som vil søke om byggetiltak på egen eiendom.