Ferd ny eier i Norkart

Tirsdag 16 mars 2021 ble det offentligjort at investeringsselskapet Ferd kjøper 100 prosent av aksjene i Norkart. Med Ferd som ny eier åpner det seg nye muligheter som vil styrke Norkart som selskap. Markedet er i sterk vekst, og flere konkurrenter har konsolidert virksomhetene den siste tiden. Med Ferd som ny eier er ambisjonen at Norkart skal føre an i konsolideringen, slik at selskapet markedsposisjon styrkes ytterligere.

Investeringsselskapet Ferd kjøper 100 prosent av aksjene i NorkartNorkart leverer IT-løsninger til over 330 norske kommuner og bidrar til digital transformasjon av offentlig og privat sektor med egenutviklet programvare og en unik dataplattform. I samarbeid med offentlig sektor og næringslivet skaper Norkart et smartere samfunn med økt produktivitet og bedre innbyggertjenester basert på kommunalteknisk informasjon, geografisk informasjon og eiendomsinformasjon.  

– Norkart er et viktig selskap som passer godt med Ferds strategi og visjon. Norkart bidrar til å skape et bedre og mer effektivt samfunn gjennom digitalisering og økt bruk av data. Vi i Ferd gleder oss til å bidra med vår kompetanse og kapital for å utvikle denne samfunnsnyttige virksomheten videre, sier administrerende direktør Morten Borge i Ferd.  

Norkart ble etablert i 1961, og har nå vokst til 190 ansatte. Selskapet omsatte i 2020 for 338 millioner kroner og har hatt en organisk omsetningsvekst på nærmere 12 prosent i gjennomsnitt de siste fem årene. I samme periode er det underliggende resultatet doblet. Veksten skyldes i stor grad økt satsning mot næringslivskunder, herunder spesielt eiendoms- og byggebransjen. 

Resten av dette markedet er også i sterk vekst, og flere konkurrenter har konsolidert virksomhetene den siste tiden. Derfor tok familien Algerøy som største eier initiativ til eierskifte i fjor høst. Målet var å sette Norkart i stand til å føre an i konsolideringen, og styrke selskapets markedsposisjon ytterligere.  

– Med Ferd som ny eier åpner det seg nye muligheter som vil styrke selskapet. Dette eierskiftet vil være en positiv endring for Norkarts ansatte og kunder, sier styreleder og tidligere majoritetseier Torgeir Algerøy. 

Det har vært stor interesse for selskapet fra både norske og internasjonale kjøpere. 

Adm direktør Bent Brugård, som har ledet Norkart siden 2011, er glad en ny langsiktig, kompetent og kapitalsterk eier er på plass.  – For å lykkes videre i dette markedet, trenger vi finansielle muskler til å vokse gjennom oppkjøp og fortsette å rekruttere de beste fagfolkene, sier Brugård. 

For ytterligere informasjon, kontakt:  

Bent Brugård, administrerende direktør Norkart AS, bent.brugard@norkart.no, +47 908 53 506 

Morten Borgekonsernsjef i Ferd AS, mb@ferd.no 

Om Norkart AS 

Norkart AS tilbyr markedsledende løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor. Selskapet har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon. Gjennom digitalisering av kommunene og digitalisering av arbeidsprosesser mellom privat og kommunal sektor, bidrar Norkart til økt produktivitet i Norge. Selskapet har 190 ansatte, og kontorer i Sandvika, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Kristiansand. 

Om Ferd AS 

Ferd er et familieeid investeringsselskap som er eid av femte og sjette generasjon Andresen. Bredden i konsernets virksomhet omfatter aktivt eierskap og selskapsutvikling i private og børsnoterte selskaper, finansielle investeringer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impactinvesteringer og sosialt entreprenørskap.