Nyhet: Digital byggesøknad – både med og uten ansvarsrett

I Norkarts digitale byggesøknadsløsning – eByggesøk – kan profesjonelle aktører nå sende søknader både med og uten ansvarsrett. Selv om privatpersoner (tiltakshaver) kan søke selv, ser vi at flere ønsker å sette denne jobben bort. Denne nyheten forenkler dermed byggeprosessen for begge parter.

I søknaden om tiltak uten ansvarsrett kan du blant annet fylle ut søknad om disse tiltakene:

  • deling/ fradeling av eiendom
  • oppføring av frittliggende bygg under 70 kvm
  • tilbygg under 50 kvm som ikke er ansvarsbelagt.

Den ferdig utfylte søknaden sendes direkte fra eByggesøk til tiltakshaver, for gjennomlesing og innsending til kommunen.

Tiltakshavers signatur
Løsningen er fleksibel og tiltakshaver kan være et foretak, organisasjon eller en privatperson. Når tiltakshaver er fornøyd og velger å sende søknaden til kommunen, signeres søknaden automatisk i innsendingsprosessen.

Tiltakshaver har også mulighet til å avslå søknaden, slik at søker kan gjøre endringer og sende nytt utkast for signering. Når søknaden er sendt til kommunen får både søker og tiltakshaver melding om det.

eByggesøk MA UA
eByggesøk MA og UA

Ønsker du ytterlige informasjon om eByggesøk fra Norkart – ta kontakt i dag!