Sommerprosjektet som skaper et mer effektivt Norkart

På kontoret i Lillehammer sitter det tredje internship-teamet til Norkart. Hvert team får ulike utfordringer og teknologier å jobbe med, og det varierer fra år til år hvilke oppgaver de får. Denne gangen har vi snudd blikket innover, og funnet et sted hvor skoen trykker. I Norkart har vi mye fokus på digitalisering og selvbetjening for våre kunder, men i sommer har vi tenkt selvbetjening internt for våre ansatte. Her forteller studentene på Lillehammer om sin sommerjobb i Norkart:

Sindre, Bjørnar og Vilde - Norkart sommer20

Fra venstre: Sindre, Bjørnar og Vilde

Lillehammer-teamet består av tre studenter som kommer fra tre forskjellige studieplasser. Vi er utviklerne Sindre Solheim og Bjørnar Wendelborg Risdalen, og interaksjonsdesigneren Vilde Egeberg Moger. Sindre er ferdig med bachelor i dataingeniør ved NTNU på Gjøvik og skal starte på master i Trondheim til høsten. Bjørnar skal starte på 3.året på IT- og informasjonssystemer ved UiA og Vilde er ferdig med 2.året på Industriell Design ved NTNU i Trondheim. I løpet av de siste seks ukene i sommer har vi utviklet en web-applikasjon som skal håndtere interne ressurser i Norkart!

Fra manuelt til automatisk – og en mer effektiv prosess

I Norkart jobbes det daglig på flere prosjekter. Disse prosjektene har igjen mange ressurser som de ansatte trenger tilgang til. Utfordringen i dag er at det er en tidkrevende prosess å få tilgang til disse ressursene. Det er vanskelig å finne rett person som kan gi riktig tilgang, og i tillegg hender det at ansatte beholder tilgangen til ressursene lenger enn de egentlig trenger. Noe som også kan utgjøre et sikkerhetsproblem. Sommerprosjektet på Lillehammer har derfor gått ut på å løse problemet med å dele ut tilganger internt i Norkart.

Løsningen er en web-applikasjon der man enkelt kan logge seg på med sin Norkart-bruker og få tilgang til nødvendige ressurser. I applikasjonen kan man også finne en oversikt over sine tilganger, samt at man kan godkjenne forespørsler om tilganger dersom noen ressurser ikke kan deles ut automatisk.

Norkart Sommer-Lillehammer20 i kreativ prosess

Oppgaven vår har i hovedsak gått ut på å designe og kode løsningen. Designet er for det meste laget i Figma, som er et prototypeverktøy for nettsider og applikasjoner, i tillegg til Adobe-programmet Illustrator. Frontend er laget i Blazor, som er et rammeverk som benytter HTML, CSS og C# for å lage brukerkomponenter. Backend er også skrevet i C#, med rammeverket .NET Core.

Arbeidshverdagen vår

Arbeidsdagen tilbrakte vi på kontoret i Lillehammer, hvor vi fikk tildelt en egen del av bygget med en åpen kontorløsning. Dette har gitt oss gode muligheter for samarbeid, og hyggelige visitter fra de andre ansatte i Norkart. Vi har forsøkt å følge den smidige utviklingsmodellen Scrum, og jobbet med ukes-lange sprinter hvor vi hadde planleggings- og evalueringsmøte hver mandag. I tillegg har vi hatt et par produkteiermøter med Kjartan Mikkelsen, som også er veilederen vår. Dagene startet alltid med en daily stand-up (og en kaffekopp) – der vi oppsummerte hva vi fikk gjort dagen før og hva vi tenker å gjøre fremover.

Resten av dagen har gått til programmering, utforming av design og brukertesting – med mye god hjelp og innspill fra veilederen vår. Lunsjen er vi så heldige å kunne få nyte på takterrassen med god utsikt over Lillehammer!

Norkart sommer

sommerstudenter veiledere

SolSkygge3D – Trondheim

Trondheimsteamet - sommer20

Det har vært veldig bra her på kontoret i Lillehammer – med masse god hjelp og bra samarbeid. Her får dere en sniktitt på forsiden til løsningen vår – og vi sier nå takk for oss etter en flott sommer!

Fordeling-av-interne-ressurser