Kurs,konferanse og webinar

Kurs, konferanse og webinar

Kurs, konferanse og webinar

Webinar

Webinar er en rask og enkel måte å delta på et kurs på. Du deltar fra hvor som helst, via egen PC. Webinar er normalt sett korte kurs (rundt en time) med komprimert informasjon.

Se opptak av tidligere webinarer

Flere opptak finnes i vårt kundesenter.

Mer info og opptak om FME og OpenSource-programmer finner du på norkart.no/webinar-fme

 • arealplaner.no webinar
  Webcast areaplanerno -

  arealplaner.no er et helt nytt skybasert produkt fra Norkart – en ny løsning for forvaltning og innsyn i plandata.

 • Webcast nye oppmålingsforretning felt -

  Nye Oppmålingsforretning Felt vil gjøre det enklere for deg som er forretningsfører. Norkart utvikler en ny felt-løsning for oppmålingsforretning som blir klar til vårens målesesong.

 • overvann-webinar
  Webcast_overvann -

  Ta grep før flommen kommer. En overvannsanalyse kan gi svar på hvor vannet renner og hvor det samler seg ved store nedbørsmengder. Denne analysen kan vise seg å være svært lønnsom og nyttig – slik at det kan settes inn tiltak på riktig sted for å unngå oversvømmelser.

 • webcast_aiBygg_komtek
  Webcast_aiBygg - få bedre arealdata i KOMTEK -

  Visste du at hele 1.5 Millioner bygninger i Norge mangler areal-data. Å baserer du dine beslutninger på dette kan være risikabelt. Ved hjelpe av maskinlæring på 3D-data kan innhente arealinformasjon  på bygningsarealer der matrikkelen ikke har det– vi kaller det AiBygg. 

 • aiBygg-webcast-arealinfo
  Webcast_aiBygg - arealer på bygninger der det ikke finnes -

  Visste du at hele 1.5 Millioner bygninger i Norge mangler areal-data. Å baserer du dine beslutninger på dette kan være risikabelt. Ved hjelpe av maskinlæring på 3D-data kan innhente arealinformasjon  på bygningsarealer der matrikkelen ikke har det– vi kaller det AiBygg. 

 • eKart webcast
  Webcast_eKart - en introduksjon -

  Få en introduksjon til eKart. Webløsningen passer alle typer virksomheter, fra store statsetater til mindre private foretak. Norkart tilpasser eKart til hvert enkelt behov og de oppgavene som skal løses. Det er muligheter til å administrere løsningen selv gjennom Norkart Tjenestepanel, eller man kan la Norkart administrere innholdet som er viktig for din bedrift. 

 • webcast_ebyggesøk_ua
  Webcast_eByggesøk - uten ansvarsrett -

  Webinaret viser eByggesøks ulike funksjoner, og er ment å skulle gi et innblikk i hvordan løsningen kan bidra til at kommunen får inn flere komplette søknader. På denne måten kan tid og ressurser brukes effektiv på å behandle søknader, i stedet for at tiden må brukes på å gi søker tilbakemeldinger om mangler. eByggesøk er en digital løsning for å sende inn byggesøknader til kommunene. Løsningen kan benyttes av alle som ønsker å utføre et tiltak som ikke krever ansvarsrett.